Panel používateľa

Nadštandardné poradenské služby | Discovery Core & Strategy Insights

 

eKniha KTO ROZUMIE SÁM SEBE, LEPŠIE ROZUMIE AJ DRUHÝM - DiscoveryTrend.eu  Prestížny umelecký titul ARTISTE FIAP udelený PaedDr. Ľubošovi Ďurdiakovi, PhD, AFIAP - LubosDurdiak.com eKniha CESTA K ZDRAVEJ DUŠI - DiscoveryTrend.eu
Prečítate si novú eKnihu
KTO ROZUMIE SÁM SEBE,
LEPŠIE ROZUMIE AJ DRUHÝM
PaedDr. Ľubošovi Ďurdiakovi, PhD.
bol udelený prestížny umelecký titul "Artiste FIAP"
Prečítate si eKnihu
CESTA K ZDRAVEJ DUŠI

 

PaedDr. Ľuboš Ďurdiak, PhD., AFIAP je expert v oblasti psychológie, profesionálny personálny poradca, konzultant pri formovaní tímov a osobnosti, znalec ľudskej duše, autor a fotograf. Rôzne média ho oslovujú na spoluprácu ako experta v oblasti psychológie, personalistiky i fotografie. Patrí tak k často citovaným odborníkom v iných médiách, vrátane webov, printov, rádií a televízneho spravodajstva. V roku 2001 založil agentúru PSYCHOTREND, prostredníctvom ktorej poskytuje nadštandardné poradenské služby v oblasti ľudských zdrojov.

Svoje originálne poradenské know-how uplatňuje najmä v oblasti stredného a vrcholového manažmentu. Preferuje osobný VIP prístup; každý klient je v jeho očiach jedinečný. Poskytované poradenské služby sú diskrétne a garantované adekvátnym odborným vzdelaním, bohatými skúsenosťami z podnikateľského i akademického prostredia a výnimočnými analyticko-intuitívnymi schopnosťami poradcu umožňujúce mu "vidieť do človeka".

 

Myšlienková mapa | LubosDurdiak.sk

 

 

Sme tu pre Vás

 • Jedinečnosť služieb


  Ľudia s obľubou využívajú na zastieranie svojich pravých motívov správania rôzne premenlivé „masky".

  Ich myslenie, cítenie i správanie však od ich narodenia až do smrti najviac ovplyvňujú ich vrodené vlohy a predispozície, ktoré sa nemenia počas celého života človeka. Tvoria totiž nemenné „jadro", základný „skelet" ich osobnosti, ktorého presné identifikovanie realizuje práve naša agentúra.

  Zaručíme vám, že opísaná flexibilita zamestnanca tak v skutočnosti nebude iba jeho prelietavosťou, jeho opisované analytické myslenie nebude iba unudenou zádumčivosťou a organizačné schopnosti iba jeho potrebou rozkazovať iným.

  Povieme Vám to, čo Vám iní povedať nevedia... a budete stále v predstihu!

 • Personálny manažment


  Vyznáte sa v ľuďoch? Hľadáte spôsob ako čo najlepšie rozvíjať váš tím?

  Chcete lepšie spoznať vašich zamestnancov a radi by ste si dali vypracovať profily jadra ich osobnosti?

  Vyberáte si ľudí na Vaše pracovné pozície a chcete tých najlepších?

  Potrebujete hĺbkovú personálnu analýzu vašich kandidátov na obsadzované pozície? Požadujete analýzu ich jadrových schopností, povahových vlastností, charakteru, kompetencií a kariérnej dráhy?

  Chcete získať odporúčania, ako pracovať s celým tímom v zmysle dlhodobého dosahovania vašich firemných cieľov a napredovania?

  Ste na správnom mieste - zistiť viac informácií môžete na tejto stránke.

 • Odborné poradenstvo, koučing a konzultácie


  Rozhodujete sa, ako ďalej vo svojej firme? Premýšľate nad svojou kariérou alebo osobným životom?

  Chcete sa lepšie vyznať v sebe, vo svojom tíme alebo v partnerskom vzťahu?

  Radi by ste spoznali odborný názor, iný uhol pohľadu na vami riešené oblasti od skutočného znalca ľudskej duše a od autora odborných publikácií?

  Chcete zažiť výhody správnej kombinácie poradenstva, konzultácie a koučovania?

  Ste na správnom mieste, vstúpte práve sem a dozviete sa viac o možnostiach získania personálnej analýzy priamo od Vášho počítača.

 • Psychológ fotografom


  Poradenská práca s človekom má u doktora Ľuboša Ďurdiaka hlbší duševný rozmer. Vníma jeho vnútornú energiu, ktorá je väčšinou skrytá a čaká na svoje objavenie.

  Spojil psychológiu a fotografické umenie, čím portrétované osoby môžu získať nezabudnuteľný zážitok v rámci svojho sebapoznávania a efektívneho sebaformovania. Vytvoril tak originálny poradenský prístup k človeku s názvom "Sebapoznávanie a terapia fotografiou".

  Cieľom je podporiť rozvoj osobnosti každého, kto si uvedomuje silu psychológie umenia a jej vplyv na vnútorný svet človeka.

  V decembri 2015 bol doktorovi Ďurdiakovi udelený prestížny umelecký titul "Artiste FIAP" od Medzinárodnej federácie fotografického umenia so sídlom v Paríži.

  Pozývame vás aj do našej fotogalérie KNOWLEDGE, kde si môžete "naživo" pozrieť vyše tridsať fotoobrazov.

 • E-poradňa


  Máte pocit, že Váš život je ako šachová partia?

  Neviete sa odhodlať pre správne rozhodnutia?

  Ak chcete začať riešiť svoje problémy nielen kvalitne, ale aj rýchlo, môžete využiť možnosť nášho on-line poradenstva.

  Ak premýšľate o svojom živote, o svojej kariére, o svojich slabých a silných stránkach alebo hľadáte odpovede aj ohľadom vášho partnerského vzťahu, ste na správnom mieste.

  Tu môžete získať názor a radu od skutočného znalca ľudskej duše a od autora odborných publikácií v oblastiach vášho života, ktoré vás zaujímajú najviac.

  Stačí vyplniť krátky formulár. Kliknite na e-poradňu a dozviete sa viac.

 • Naše ciele


  Vieme, čo potrebujete a preto sme svoje ciele prispôsobili vašim požiadavkám. A aj vďaka vám nám bol udelený Certifikát Dôveryhodná Firma 2016 za vysokú kvalitu poskytovaných služieb. Ďakujeme.

  Cieľom agentúry pre našich klientov je to, aby bol u nich dosiahnutý stav „správny človek na správnom mieste", čím podporujeme nielen spokojnosť zamestnancov, ale v konečnom dôsledku prosperitu celého podniku.

  Jedným z našich hlavných cieľov je aj rozvoj ľudského kapitálu prostredníctvom individuálnych koučingových stretnutí, odborného poradenstva a konzultácií zameraných na zvyšovanie úrovne sebapoznania, psychického zdravia, zvládania stresu a efektívneho riešenia problémových situácií.

  Už v priebehu nasledujúceho dňa môžete začať napĺňať ktorýkoľvek z cieľov, ktoré už pred Vami dosiahli mnohí (Doprastav, Telefónica O2 Slovakia, NBM - značková predajňa Orange, Schrack Seconet AG, obchodné zastúpenie Capitol a ďalší) tým, že sa rozhodli urobiť niečo pozitívne pre seba, alebo pre svojich zamestnancov a využili naše personálno - poradenské a konzultačné služby.

 • Články


  Psychická pohoda, vnútorná radosť, osobný i pracovný úspech – to sú niektoré z mnohých hodnôt, ktoré by chcel mať vo svojom živote asi každý. Nie každý však vie, ako to dosiahnuť. Mnohí sa iba zaplietajú vo svojich myšlienkach a nevedia nájsť cestu, ako obnoviť svoju duševnú rovnováhu.

  V tejto časti našej novej webovej stránky sa budete môcť dozvedieť bližšie informácie o našich názoroch a skúsenostiach týkajúcich sa človeka, jeho osobnosti, rozvoja, psychohygieny, či zvládania životných krízových situácií.

  Nájdete tu aj mnoho návodov ako žiť tak, aby sa nás stres dotýkal čo najmenej, ako si správne vyberať svojich zamestnancov, ako efektívne riadiť svoju firmu a pod.. Ak budete potrebovať ešte viac informácií, môžete si u nás objednať individuálne poradenstvo, ktoré bude zamerané na Vaše konkrétne životné situácie.

  Počas našej poradenskej práce nás oslovili viaceré médiá. Výber z týchto rozhovorov a článkov si môžete pozrieť na stránke My v médiách.

 • Referencie

   

  Ak chcete poznať najaktuálnejšie názory a skúsenosti iných osôb a spoločností na naše služby, ponúkame vám ich referencie práve na tejto stránke (Doprastav, Telefónica O2 Slovakia, NBM - značková predajňa Orange, Schrack Seconet AG, obchodné zastúpenie Capitol a ďalší).

  Radíme vám aj prostredníctvom médií, ktoré nás oslovili o rozhovory alebo odborné názory. Boli prezentované v televízii, v rádiu, v časopisoch, v novinách a na internetových portáloch. Výber z týchto rozhovorov a článkov si môžete pozrieť práve na tejto stránke venovanej médiám (RTVS, TV JOJ, Fun Rádiou, Rádio Viva, TREND, Moja Psychológia, Media Planet, Pravda a ďaľšie).

  Možno sa Vám podarí v zhone každodenných povinností nájsť si čas pre zastavenie sa a tak získať inšpirácie pre skvalitnenie svojho osobného alebo kariérneho života.

Agentúra PSYCHOTREND & Discvery Trend

Precestoval som celý svet, a musím uznať, že s takýmto fenoménom sa človek len tak ľahko alebo často zasa nestretne!
Akad. mal. Frank Jalšovský
výtvarník a prezident Discovery Fine Arts Inc.

Unikátnosť konzultácií spočíva v tom, že v pomerne krátkom čase spoznáte možnosti, ktoré Vám dokážu zjednodušiť a skrátiť náročnú cestu za stanoveným cieľom. Investované prostriedky do akýchkoľvek služieb pána Ďurdiaka prinášajú zhodnotenia vo vnútornom postoji ako aj v dosahovaných výsledkoch.
Ing. Marcela Cerulíková
riaditeľka ľudských zdrojov, členka dozornej rady Doprastav, a.s.

Keby mi dnes dal niekto otázku, či odporúčam služby spoločnosti PSYCHOTREND, poviem iba toľko: "Kto neskúsil, neuverí!".
Ing. Pavel Geršl
oblastný manažér spoločnosti Best Consult Group s.r.o.

Ukázalo sa, že už po niekoľkých málo sedeniach si odborný poradca rýchlo získal dôveru a dokázal identifikovať a pochopiť potreby účastníkov poradenstva. Svojim poradenským prístupom prispel k lepšiemu poznaniu ich potenciálu ako aj ich slabších stránok.
Ing. Richard Páleník
riaditeľ pre predaj a služby zákazníkom Telefónica O2 Slovakia, s.r.o.

Ľuboš Ďurdiak je človek s mimoriadnou schopnosťou v pozitívnom zmysle slova vidieť "do človeka". Jeho analyticko - psychologické danosti sú nezvyčajné. Je až neuveriteľné, že celý proces sa "odohrá" za relatívne krátky čas, ale tento čas určite patrí k tým, na ktorý sa nezabúda.
Ing. Milan Jalšovský
riaditeľ obchodného zastúpenia pre SRSCHRACK SECONET AG

Doterajšie skúsenosti s poradenskou a školiacou činnosťou boli úplne iné a originálny prístup PaedDr. Ľ. Ďurdiaka, PhD. dokázal zmeniť názor na poradenstvo aj tých najväčších skeptikov.
Ing. Peter Daubner
riaditeľ obchodného zastúpenia CAPITOL, a.s.

Štýl fotografovania a výsledné fotografie, ktoré som si sama vyskúšala u doktora Ľuboša Ďurdiaka, sú o vystihnutí čŕt osobnosti človeka, jeho duše, je to ako dobrý portrét dobrého maliara. Takéhoto fotografa, ktorý je zároveň aj dobrým psychológom, odporúčam každému.
MUDr. Jana Kelová, CSc.
majiteľka spoločnosti Benevita s.r.o.

Prejsť na:

google.com/+ĽubošĎurdiak

VŠETKY REFERENCIE

My v médiách

Rýchly kontakt

Objednávka

E-poradňa
 

PARTNERI

Jooble

Prihlásenie

Pri poskytovaní našich služieb nám pomáhajú súbory cookies. Používaním uvedených stránok súhlasíte s obchodnými podmienkami, s podmienkami používania služby a so spracovaním osobných údajov v zmysle aktuálnych nariadení a zákonov. Viac info o cookies a obchodných podmienkach.