Panel používateľa

eConsulting | poradenstvo online | Referencie

Nikto mi nikdy nedokázal tak jasne a priamo zanalyzovať moje otázky a odpovede

Pri výbere poradcu odporúčam konzultácie s doktorom Ďurdiakom so slovami: "Vyskúšaj a sám mi povieš, že to bolo správne rozhodnutie."

Oceňujem výbornú komunikáciu, jasnú a zrozumiteľnú analýzu, osobitný profesionálny prístup s usmernením, ktoré mi pomohlo pri mojom rozhodovaní. S konzultáciami som bol veľmi spokojný a poradenstvo bolo pre mňa efektívne.

V poskytnutých konzultáciách online formou /eConsulting/ vidím len výhody. Komunikoval som z pohodlia, ktoré mi vyhovuje a otázky som vyplňoval v ľubovoľnom čase aj mimo pracovnej doby agentúry. Celkovo som mal kľud a žiadny nepríjemný pocit pri odpovedaní na otázky.

Počas mojej kariéry som absolvoval veľa rôznych školení s rôznymi osobnosťami, ale prístup PaedDr. Ľuboša Ďurdiaka, PhD. je pre mňa v tejto oblasti jedinečný. Nikto mi nikdy nedokázal tak jasne a priamo zanalyzovať moje otázky a odpovede. Motto agentúry PSYCHOTREND: "To nie je iba poradenstvo, to je nový prístup" a "Povieme vám aj to, čo vám iní povedať nevedia... a budete stále v predstihu!" je výstižné.

Ing. Tomáš Šútor
vedúci technik STK

 

Poradenský prístup prostredníctvom E-poradne Dr. Ľuboša Ďurdiaka vnímam ako excelentný. Nemusel som nikam z domu chodiť a aj napriek tomu mi presne opísal moje silné a slabé stránky. Oceňujem najmä rýchlosť, komplexnosť a hlavne to, že tento štýl práce nie je iba niečo naučené, ako to v praxi robí veľa koučov osobnostného rozvoja.

Zo svojej skúsenosti na 100% viem, že na tomto mieste mi bolo povedané naozaj to, čo mi iní doteraz povedať nevedeli! A pritom nič nezveličujem, len preto, aby som lichotil. Malo by byť viac takýchto psychológov a psychoterapeutov, aj keď viem, že nie kazdý má také originálne danosti. Väčšina z nich len sedí, povie iba pár slov a nechávajú si za to platiť.

E-poradňu Dr. Ďurdiaka odporúčam, lebo vie poukázať na tie stránky osobnosti, ktoré v sebe človek potláča alebo jednoducho o nich ani vôbec nevie. Hneď prvý deň po obdržaní posudku s hĺbkovou analýzou mojej osobnosti i mojej životnej situácie som navrhnuté rady začal aplikovať. Som nadšený, lebo vidím hneď zmeny v mojom živote.

Klobúk dolu pred doktorom Ďurdiakom a z mojej strany mu patrí jedno veľké ĎAKUJEM!

Roman Gašparík
klient E-poradne Dr. Ďurdiaka

 

Závery doktora Ďurdiaka sú presné a trefné a do veľkej miery odzrkadľujú moju osobu. Oceňujem formu a rozsah a takisto záverečné zhrnutie spolu s koučovacími otázkami. Celkovo som viac ako spokojný a ďakujem za jeho profesionálny prístup.

Zaujali ma personálno poradenské služby, ktoré ponúka agentúra PSYCHOTREND a preto som požiadal Dr. Ľuboša Ďurdiaka o vypracovanie analýzy mojej osobnosti i mojej životnej situácie prostredníctvom E-poradne. Analýzu podobného charakteru som si predtým nedal vypracovať, takže ju nemám s čím porovnať, čo do rozsahu a kvality. Avšak, na druhej strane, po jej mnohonásobnom čítaní sa mi pootvorili oči a získal som inšpiráciu, riešením ktorých otázok by som sa mal začať zaoberať.

Rád by som pokračoval v ďalšej spolupráci a verím, že postupne nájdem odpovede na otázky najmä v oblasti sebavýchovy a kariérneho napredovania.

Marián Pavelka /Holandsko/
klient E-poradne Dr. Ďurdiaka

 

Poradenský prístup prostredníctvom služby eConsulting, ktorú poskytuje Dr. Ľuboš Ďurdiak, som ešte nezažila. Konzultácie elektronickou formou mi vyhovovali v tom, že som mala dostatok času na premyslenie si samotného obsahu jednotlivých myšlienok a odporúčaní poradcu.

Mohla som si lepšie určiť svoje priority a presnejšie naformulovať svoje myšlienky. Aj keď otvoriť sa niekomu, s kým som sa nikdy nestretla, nebolo vôbec jednoduché, napriek tomu ma Dr. Ďurdiak dokázal naviesť na cestu, ktorá vyhovovala mne, a bola správna práve pre mňa.

Doteraz som sa stretla so psychológmi, ktorí mi podsúvali ich myšlienky, riešenia a nedokázali zohľadniť moju osobnosť. Vnímala som to skôr, ako určitý spôsob manipulácie z ich strany. Nielenže som ich "rady" nebola schopná a ochotná prijať a akceptovať, odstupom času ich hodnotím ako nesprávne a ich prístup neprofesionálny. V komunikácii s Dr. Ďurdiakom som tieto pocity nemala, čo nesmierne oceňujem.

Motto agentúry PSYCHOTREND: "To nie je iba poradenstvo, to je nový prístup" a "Poviem vám aj to, čo vám iní povedať nevedia... a budete stále v predstihu!" vystihuje podstatu jeho prístupu a poradenstva. Najväčší význam malo pre mňa lepšie spoznanie samej seba.

"Forma, spôsob komunikácie a kvalita poradenstva mi vyhovovala a nemám v tomto smere žiadne návrhy na "zlepšováky". Ste dobrý taký, aký ste. :-) Verím, že sa mi podarí raz s Vami spolupracovať intenzívnejšie a dlhšie obdobie."

Marcela Abrhanová
územná riaditeľka
Prvá stavebná sporitelňa, a.s.

Prvá stavebná sporiteľňa

V konzultáciách elektronickou formou s Dr. Ľubošom Ďurdiakom vidím len výhody. Oproti iným školiteľom je tento poradenský prístup iný svojou intimitou. V skupine by som určite nepredostrela také citlivé témy, ako to bolo možné pri týchto konzultáciách. Na jeho štýle práce oceňujem úprimnosť, otvorenú komunikáciu a konkrétne návrhy na riešenú problematiku a možnosť iného pohľadu na danú vec.

Poradenstvo s Dr. Ďurdiakom formou služby eConsulting vo mne zanechalo pozitívnu skúsenosť. Možnosť komunikácie emailom sa mi páčila. Týmto spôsobom vznikal priestor na premyslenie konkrétnych otázok. Výhodou bolo aj to, že som si mohla prispôsobiť čas komunikácie podľa seba, čo je v dnešnom uponáhľanom svete veľmi cenné. Páči sa mi aj to, že do daných odpovedí môžem nahliadnuť opätovne, čo môže byť cenné aj z pohľadu budúcnosti.

Túto službu odporúčam všetkým, ktorí majú problémy alebo veci, s ktorými si nevedia sami poradiť. Dr. Ľuboš Ďurdiak vie problém pomenovať, poukázať na to, z čoho to môže prameniť a zároveň vie aj navrhnúť riešenie.

Ďakujem pekne za možnosť absolvovať tieto konzultácie a budem sa tešiť na ďalšiu spoluprácu.

Mária Mezeiová
územná riaditeľka
Prvá stavebná sporitelňa, a.s.

Prvá stavebná sporiteľňa

Na štýle práce Dr. Ďurdiaka najviac oceňujem jeho úprimnosť a trpezlivosť a to, že sa snažil usmerniť ma podľa toho, aká som. Teraz vidím svoje silné aj slabé stránky a budem vedieť veci riešiť samostatne aj do budúcna.

S poradenským prístupom, ako ponúka Dr. Ľuboš Ďurdiak prostredníctvom jeho poradenstva formou eConsultingu, som sa doteraz nestretla. Aj keď komunikácia prebiehala elektronicky, bolo to veľmi osobné. Ak by som sedela na osobnom poradenstve, zrejme by som sa nevedela tak vyrozprávať zo seba.

Takéto konzultácie s porozumením a so zameraním sa na individualitu človeka sú podľa mňa trend do budúcnosti. Medzi výhody elektronickej formy konzultácií zaraďujem aj to, že som mohla odpovedať a veci riešiť kedykoľvek podľa mojich časových možností. Bolo to super aj preto, lebo urobil všetko pre to, aby som sa cítila komfortne.

Bola by som rada, ak by ste spolupracovali s našou firmou. Ďakujem Vám.

Andrea Székelyová
územná riaditeľka
Prvá stavebná sporitelňa, a.s.

Prvá stavebná sporiteľňa

>> Kliknite pre všetky referencie na poradenské a konzultačné služby PaedDr. Ľuboša Ďurdiaka, PhD., AFIAP <<

 

Agentúra PSYCHOTREND & Discvery Trend

Precestoval som celý svet, a musím uznať, že s takýmto fenoménom sa človek len tak ľahko alebo často zasa nestretne!
Akad. mal. Frank Jalšovský
výtvarník a prezident Discovery Fine Arts Inc.

Unikátnosť konzultácií spočíva v tom, že v pomerne krátkom čase spoznáte možnosti, ktoré Vám dokážu zjednodušiť a skrátiť náročnú cestu za stanoveným cieľom. Investované prostriedky do akýchkoľvek služieb pána Ďurdiaka prinášajú zhodnotenia vo vnútornom postoji ako aj v dosahovaných výsledkoch.
Ing. Marcela Cerulíková
riaditeľka ľudských zdrojov, členka dozornej rady Doprastav, a.s.

Keby mi dnes dal niekto otázku, či odporúčam služby spoločnosti PSYCHOTREND, poviem iba toľko: "Kto neskúsil, neuverí!".
Ing. Pavel Geršl
oblastný manažér spoločnosti Best Consult Group s.r.o.

Ukázalo sa, že už po niekoľkých málo sedeniach si odborný poradca rýchlo získal dôveru a dokázal identifikovať a pochopiť potreby účastníkov poradenstva. Svojim poradenským prístupom prispel k lepšiemu poznaniu ich potenciálu ako aj ich slabších stránok.
Ing. Richard Páleník
riaditeľ pre predaj a služby zákazníkom Telefónica O2 Slovakia, s.r.o.

Ľuboš Ďurdiak je človek s mimoriadnou schopnosťou v pozitívnom zmysle slova vidieť "do človeka". Jeho analyticko - psychologické danosti sú nezvyčajné. Je až neuveriteľné, že celý proces sa "odohrá" za relatívne krátky čas, ale tento čas určite patrí k tým, na ktorý sa nezabúda.
Ing. Milan Jalšovský
riaditeľ obchodného zastúpenia pre SRSCHRACK SECONET AG

Doterajšie skúsenosti s poradenskou a školiacou činnosťou boli úplne iné a originálny prístup PaedDr. Ľ. Ďurdiaka, PhD. dokázal zmeniť názor na poradenstvo aj tých najväčších skeptikov.
Ing. Peter Daubner
riaditeľ obchodného zastúpenia CAPITOL, a.s.

Štýl fotografovania a výsledné fotografie, ktoré som si sama vyskúšala u doktora Ľuboša Ďurdiaka, sú o vystihnutí čŕt osobnosti človeka, jeho duše, je to ako dobrý portrét dobrého maliara. Takéhoto fotografa, ktorý je zároveň aj dobrým psychológom, odporúčam každému.
MUDr. Jana Kelová, CSc.
majiteľka spoločnosti Benevita s.r.o.

Prejsť na:

google.com/+ĽubošĎurdiak

VŠETKY REFERENCIE

My v médiách

Rýchly kontakt

Objednávka

E-poradňa
 

Predvoľby súkromia
Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti

Prihlásenie