Panel používateľa

Referencie | Discovery Core & Strategy Insights

Referencie poradenských služieb PaedDr. Ľuboša Ďurdiaka, PhD., AFIAP

Ak chcete poznať názory a skúsenosti iných osôb a spoločností na naše služby, ponúkame vám ich referencie práve na tejto stránke. Týmto zároveň ďakujeme našim klientom, ktorí boli ochotní aj touto formou podeliť sa o svoje postrehy so širokou verejnosťou.

 

Unikátnosť konzultácií s pánom Ľubošom Ďurdiakom spočíva v tom, že v pomerne krátkom čase spoznáte možnosti, ktoré Vám dokážu zjednodušiť a skrátiť náročnú cestu za stanoveným cieľom. Zároveň sú úžasným zdrojom energie a prostriedkom nastavenia vnútornej rovnováhy. Investované prostriedky do akýchkoľvek služieb pána Ďurdiaka prinášajú zhodnotenia vo vnútornom postoji ako aj v dosahovaných výsledkoch. Čítať celú referenciu...

Ing. Marcela Cerulíková
riaditeľka ľudských zdrojov, členka dozornej rady
Doprastav, a.s.

 

Na štýle práce Dr. Ďurdiaka najviac oceňujem jeho úprimnosť a trpezlivosť a to, že sa snažil usmerniť ma podľa toho, aká som. Teraz vidím svoje silné aj slabé stránky a budem vedieť veci riešiť samostatne aj do budúcna. S poradenským prístupom, ako ponúka Dr. Ľuboš Ďurdiak prostredníctvom jeho poradenstva formou eConsultingu, som sa doteraz nestretla. Aj keď komunikácia prebiehala elektronicky, bolo to veľmi osobné. Ak by som sedela na osobnom poradenstve, zrejme by som sa nevedela tak vyrozprávať zo seba. Takéto konzultácie s porozumením a so zameraním sa na individualitu človeka sú podľa mňa trend do budúcnosti. Čítať ďalej...

Andrea Székelyová
územná riaditeľka
Prvá stavebná sporitelňa, a.s."Služby určite odporúčam vyskúšať a to pre odbornosť, spoľahlivosť, ale najmä pre istotu vo výbere tých správnych zamestnancov. Poskytnuté služby sú zaujímavé a originálne v tom, že na základe vypracovaného profilu osobnosti vybraného zamestnanca sa viem vyvarovať istých vecí a viem, čo môžem očakávať. Motto "Povieme vám aj to, čo vám iní povedať nevedia... a budete stále v predstihu!" vystihuje, čo agentúra ponúka. Ale hlavne istotu, že človek, ktorý je v rámci personálneho poradenstva vybraný, bude spoľahlivým, múdrym a pracovitým zamestnancom." Čítať celú referenciu...

JUDr. Petra Lukáčová
advokát
Advokátska kancelária Nitra

 

"Poradenstvo agentúry Psychotrend sme v našej spoločnosti využili pri výbere zamestnanca. Výsledkom výberového procesu a personálnej analýzy boli zaujímavé a originálne posudky osobnosti jednotlivých kandidátov podľa ich povahových a charakterových vlastností. Už aj s odstupom času môžeme konštatovať, že výsledky tejto personálnej analýzy do značnej miery zodpovedajú skutočnosti." Čítať celú referenciu...

JUDr. Juraj Tibenský
konateľ spoločnosti auctio, s.r.o.

 

„Po osobných stretnutiach manažérov s PaedDr. Ľ. Ďurdiakom, PhD. boli ich spoločné vyjadrenia veľmi pozitívne na jeho zaujímavý a špecifický poradenský prístup, s ktorým sa doteraz ešte nestretli. Dokonale im predostrel ich silné a slabé stránky, ich osobnostný potenciál a dokázal im poradiť, ako majú využívať svoj potenciál nielen v oblasti pracovnej, ale aj v oblasti rodinnej, ktorá má priamy vplyv na pohodu a koncentráciu manažérov v práci. Doterajšie skúsenosti s poradenskou a školiacou činnosťou boli úplne iné a originálny prístup PaedDr. Ľ. Ďurdiaka, PhD. dokázal zmeniť názor na poradenstvo aj tých najväčších skeptikov." Čítať celú referenciu...

Ing. Peter Daubner
riaditeľ obchodného zastúpenia CAPITOL, a.s.

 


Otvoriť sa niekomu, s kým som sa nikdy nestretla, nebolo vôbec jednoduché, napriek tomu ma Dr. Ďurdiak dokázal naviesť na cestu, ktorá vyhovovala mne, a bola správna práve pre mňa. "Forma, spôsob komunikácie a kvalita poradenstva mi vyhovovala a nemám v tomto smere žiadne návrhy na "zlepšováky". Ste dobrý taký, aký ste. :-) Verím, že sa mi podarí raz s Vami spolupracovať intenzívnejšie a dlhšie obdobie." Čítať ďalej...

Marcela Abrhanová
územná riaditeľka
Prvá stavebná sporitelňa, a.s.

 

"Doktor Ďurdiak realizoval v našej spoločnosti pilotný projekt individuálneho koučingu pracovníkov Call centra. Vybraným manažérom a operátorom Call centra spoločnosti O2 pomohol zvýšiť ich kompetencie pri zvládaní záťažových situácií v ich osobnom i pracovnom živote a to diferencovane v závislosti od ich jedinečných povahových vlastností. Účastníci tiež uviedli, že tento spôsob individuálneho poradenstva považujú za veľmi efektívny, pretože sa zamysleli nad dôležitými otázkami, nad ktorými sa doteraz nezamýšľali, vhodným spôsobom bola podporená ich sebadôvera a zdravé sebavedomie, ale najmä preto, lebo lepšie spoznali sami seba a tak sa naučili sami so sebou efektívnejšie pracovať." Čítať celú referenciu...

Richard Páleník
riaditeľ pre predaj a služby zákazníkom
Telefónica O2 Slovakia, s.r.o.

 


„Pokiaľ si mám vybrať zamestnanca, ktorý má perspektívy profesionálneho uplatnenia sa, potrebujem kvalifikovanú odbornú radu, na základe ktorej sa mi potom oveľa ľahšie rozhoduje. Zamestnancov, ktorých mám, som vyberal vždy na základe odporučení PaedDr. Ľuboša Ďurdiaka, PhD. a som veľmi spokojný. Je potom radosť pracovať s ľuďmi, na ktorých sa dá vo všetkom spoľahnúť." Čítať celú referenciu...

Marián Nevín
konateľ spoločnosti NBM, s.r.o.
/značková predajňa Orange Slovensko Zlaté Moravce/

 


„Neraz som mal možnosť komunikovať s týmto vskutku vzácnym a skromným človekom na akékoľvek témy, ktoré snáď ľudský mozog môže napadnúť. Nestalo sa mi s ním ešte ani raz, aby o niečom nevedel, či na tú - onú tému nenašiel adekvátne riešenie. Z posedení s nim odchádzam vždy akoby vymenený, fully energized - ako sa anglicky hovoriace národy vyjadrujú - plne znovu nabitý životnou energiou. Precestoval som celý svet, a musím uznať, že s takýmto fenoménom sa človek len tak ľahko alebo často zasa nestretne!" Čítať celú referenciu...

Frank Jalsovsky
výtvarník a prezident Discovery Fine Arts Inc.

 


Túto službu odporúčam všetkým, ktorí majú problémy alebo veci, s ktorými si nevedia sami poradiť. Dr. Ľuboš Ďurdiak vie problém pomenovať, poukázať na to, z čoho to môže prameniť a zároveň vie aj navrhnúť riešenie. Možnosť komunikácie emailom sa mi páčila. Týmto spôsobom vznikal priestor na premyslenie konkrétnych otázok. Výhodou bolo aj to, že som si mohla prispôsobiť čas komunikácie podľa seba, čo je v dnešnom uponáhľanom svete veľmi cenné. Páči sa mi aj to, že do daných odpovedí môžem nahliadnuť opätovne, čo môže byť cenné aj z pohľadu budúcnosti. Čítať ďalej...

Mária Mezeiová
územná riaditeľka
Prvá stavebná sporitelňa, a.s.

 


Mám rada perfektnú prácu. Takéhoto fotografa, ktorý je zároveň aj dobrým psychológom, odporúčam každému. Ak využijete jeho rady a bude Vás aj fotografovať, budete so sebou spokojný, pretože na fotografii budete presne Vy a nikto iný. Podporí to Vaše sebapoznanie i sebadôveru. Štýl fotografovania a výsledné fotografie, ktoré som si sama vyskúšala u doktora Ľuboša Ďurdiaka, sú o vystihnutí čŕt osobnosti človeka, jeho duše, je to ako dobrý portrét dobrého maliara. Čítať celú referenciu...

MUDr. Jana Kelová, CSc.
majiteľka spoločnosti Benevita s.r.o.

 


Poradenské stretnutie s Dr. Ľubošom Ďurdiakom hodnotím veľmi pozitívne v znamení uvoľnenia a poznania. Cítila som sa dobre, nenútene a prirodzene napriek tomu, že mi nehovoril to, čo som chcela počuť, ako sa to niekedy na podobných poradenských stretnutiach stáva. Oceňujem jeho vnímanie jedinečnosti a originality človeka, na ktorých vo svojom poradenskom prístupe stavia. Pre mňa to bolo pootvorenie okna do mojej duše.  Čítať celú referenciu...

Janka Daniková
majiteľka spoločnosti EMA

 


Výberové konanie za pomoci Dr. Ľuboša Ďurdiaka, bolo vysoko profesionálne, dokázal navodiť atmosféru, kde záujemci sa mohli prejaviť vo svojej prirodzenosti a poskytol nám presné charakteristiky uchádzačov, kde následný výber bol jednoznačný. Služby Dr. Ďurdiaka môžem jednoznačne odporučiť pri výberových konaniach ako väčších, tak aj menších firiem a rovnako môžem odporučiť jeho poradenstvo v oblasti koučingu, ktoré som mal tiež možnosť osobne vyskúšať. Čítať celú referenciu...

Ing. Vladimír Macko
riaditeľ spoločnosti CCA, s.r.o.
Dante Caffe, Caffe Nobeli

 


„Služby, ktoré poskytuje agentúra PSYCHOTREND, ktorej garantom, riaditeľom a realizátorom služieb je Ľuboš Ďurdiak, sú skutočne jedinečného charakteru. Triezvosť zážitku a vplyv zo stretnutia je mimoriadne presvedčivý vďaka veľmi presnej charakteristike koučovanej osoby." Čítať celú referenciu...

PaedDr. Vladimír Zlatoš, PhD.
konateľ a spolumajiteľ spoločnosti ACTION&HEALTH, s.r.o.

 


"Zo stretnutia som mala veľmi príjemný dojem. Za krátky čas som sa dozvedela o sebe niečo viac, veci ktoré som na sebe doteraz nepozorovala. Hodnotenie bolo na moje prekvapenie až veľmi výstižné. Služby agentúry Psychotrend môžem odporúčať naozaj každému, nie len tým, ktorí potrebujú rady a riešenia, ale naopak, aj tým, ktorí pomoc nepotrebujú. Môj názor je, čím skôr, tým lepšie, pretože rady, ktoré na stretnutí získate, môžete využívať po celý zvyšok svojho života." Čítať celú referenciu...

Alica Branická
Insurance manager
R.I.C. Slovakia, s.r.o.

 


„Máloktorá firma dokáže preniknúť do podstaty osobnosti človeka tak, aby ju posudzovaný človek nedokázal ovplyvniť alebo zavádzať. V mojom 9-ročnom pôsobení v oblasti manažmentu a obchodu som sa stretol pri pôsobení v rôznych spoločnostiach len s jednou takouto spoločnosťou a len s jedným takýmto človekom, ktorý povahové vlastnosti každého jedného človeka dokáže vystihnúť s bezkonkurenčnou mierou validity a to bez ohľadu na to, akým dojmom sa posudzovaná osoba snaží navonok zapôsobiť. Touto firmou je agentúra PSYCHOTREND a PaedDr. Ľuboš Ďurdiak, PhD.." Čítať celú referenciu...

Ing. Karol Jurík
generálny riaditeľ spoločnosti Best Consult Group, s.r.o.

 


"Ľuboš Ďurdiak je človek s mimoriadnou schopnosťou v pozitívnom zmysle slova vidieť "do človeka". Jeho analyticko - psychologické danosti sú nezvyčajné. Je až neuveriteľné, že celý proces sa "odohrá" za relatívne krátky čas, ale tento čas určite patrí k tým, na ktorý sa nezabúda. Agentúru Psychotrend môžem odporučiť všetkým riadiacim pracovníkom, ktorí chcú v krátkom čase zvýšiť motiváciu a výkonnosť svojho personálu." Čítať celú referenciu...

Ing. Milan Jalšovský
riaditeľ obchodného zastúpenia pre SR
SCHRACK SECONET Sicherheits - & Kommunikationssysteme AG

 


„Na poskytovaných poradenských službách doktorom Ďurdiakom oceňujem najmä ich kvalitu. Hodnotné je najmä to, že po stretnutí sa človek cíti úplne inak, má prehľadne usporiadané myšlienky, najbližšie činy, riešenia problémov. Dokáže človeka naštartovať a pripraví ho na realizáciu najvhodnejších stratégií." Čítať celú referenciu...

Marek Stanek
majiteľ spoločnosti MS Gastro, s.r.o.
(Pizzeria PUBLLES; Bar a kaviareň Ty a Ja; Bar a kaviareň Ja a Ty, reštaurácia Cherry´s)

 


„Osobne si myslím, že služby, ktoré poskytuje doktor Ďurdiak, nie sú bežné. Nie sú to frázy, naučené poučky, či slová doktorov, ktorí sa Vás snažia počúvať len preto, aby si splnili svoju taxu. Na jeho službách je výnimočné, že dokáže vidieť v človeku to, čo on sám nevidí i keď veľakrát má riešenie pred sebou." Čítať celú referenciu...

Tibor Sabo
oblastný manažér spoločnosti Best Consult Group s.r.o.

 


„Veľký význam v oblasti riadenia zohráva "kaučing" kde v "ťažkých situáciách" dokáže PeadDr. Ľuboš Ďurdiak, PhD. jasne poukázať na príčiny daného stavu, v ktorej fáze sa človek nachádza, čo bude nasledovať, ak daná situácia nebude riešená a hlavne dá jasné návody ako danú situáciu riešiť. Keby mi dnes dal niekto otázku, či odporúčam služby spoločnosti PSYCHOTREND, poviem iba toľko: "Kto neskúsil, neuverí!"." Čítať celú referenciu...

Ing. Pavel Geršl
oblastný manažér spoločnosti Best Consult Group s.r.o.

 


Poradenský prístup prostredníctvom E-poradne Dr. Ľuboša Ďurdiaka vnímam ako excelentný. Nemusel som nikam z domu chodiť a aj napriek tomu mi presne opísal moje silné a slabé stránky. Oceňujem najmä rýchlosť, komplexnosť a hlavne to, že tento štýl práce nie je iba niečo naučené, ako to v praxi robí veľa koučov osobnostného rozvoja. Klobúk dolu pred doktorom Ďurdiakom a z mojej strany mu patrí jedno veľké ĎAKUJEM! Čítať celú referenciu...

Roman Gašparík
klient E-poradne Dr. Ďurdiaka

Späť na začiatok stránky REFERENCIE...

Agentúra PSYCHOTREND & Discvery Trend

Precestoval som celý svet, a musím uznať, že s takýmto fenoménom sa človek len tak ľahko alebo často zasa nestretne!
Akad. mal. Frank Jalšovský
výtvarník a prezident Discovery Fine Arts Inc.

Unikátnosť konzultácií spočíva v tom, že v pomerne krátkom čase spoznáte možnosti, ktoré Vám dokážu zjednodušiť a skrátiť náročnú cestu za stanoveným cieľom. Investované prostriedky do akýchkoľvek služieb pána Ďurdiaka prinášajú zhodnotenia vo vnútornom postoji ako aj v dosahovaných výsledkoch.
Ing. Marcela Cerulíková
riaditeľka ľudských zdrojov, členka dozornej rady Doprastav, a.s.

Keby mi dnes dal niekto otázku, či odporúčam služby spoločnosti PSYCHOTREND, poviem iba toľko: "Kto neskúsil, neuverí!".
Ing. Pavel Geršl
oblastný manažér spoločnosti Best Consult Group s.r.o.

Ukázalo sa, že už po niekoľkých málo sedeniach si odborný poradca rýchlo získal dôveru a dokázal identifikovať a pochopiť potreby účastníkov poradenstva. Svojim poradenským prístupom prispel k lepšiemu poznaniu ich potenciálu ako aj ich slabších stránok.
Ing. Richard Páleník
riaditeľ pre predaj a služby zákazníkom Telefónica O2 Slovakia, s.r.o.

Ľuboš Ďurdiak je človek s mimoriadnou schopnosťou v pozitívnom zmysle slova vidieť "do človeka". Jeho analyticko - psychologické danosti sú nezvyčajné. Je až neuveriteľné, že celý proces sa "odohrá" za relatívne krátky čas, ale tento čas určite patrí k tým, na ktorý sa nezabúda.
Ing. Milan Jalšovský
riaditeľ obchodného zastúpenia pre SRSCHRACK SECONET AG

Doterajšie skúsenosti s poradenskou a školiacou činnosťou boli úplne iné a originálny prístup PaedDr. Ľ. Ďurdiaka, PhD. dokázal zmeniť názor na poradenstvo aj tých najväčších skeptikov.
Ing. Peter Daubner
riaditeľ obchodného zastúpenia CAPITOL, a.s.

Štýl fotografovania a výsledné fotografie, ktoré som si sama vyskúšala u doktora Ľuboša Ďurdiaka, sú o vystihnutí čŕt osobnosti človeka, jeho duše, je to ako dobrý portrét dobrého maliara. Takéhoto fotografa, ktorý je zároveň aj dobrým psychológom, odporúčam každému.
MUDr. Jana Kelová, CSc.
majiteľka spoločnosti Benevita s.r.o.

Prejsť na:

google.com/+ĽubošĎurdiak

VŠETKY REFERENCIE

My v médiách

Rýchly kontakt

Objednávka

E-poradňa
 

Predvoľby súkromia
Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti

Prihlásenie