Panel používateľa

Články | Discovery Core & Strategy Insights

Názory a skúsenosti týkajúce sa človeka a jeho života

Fotografia Dr. Ľuboša Ďurdiaka k článkom | psychohygiena.skV tejto časti našej novej webovej stránky sa môžete dozvedieť bližšie informácie o našich názoroch a skúsenostiach týkajúcich sa človeka, jeho osobnosti, rozvoja, psychohygieny, či zvládania životných krízových situácií.

Nájdete tu mnoho myšlienok a návodov ako žiť tak, aby sa vás stres dotýkal čo najmenej, ako si správne vyberať svojich zamestnancov, ako efektívne riadiť svoju firmu, ale aj seba samého. Jednotlivé články sem budeme pridávať priebežne aj na základe vašich konkrétnych požiadaviek, ktoré nám môžete adresovať prostredníctvom našich kontaktov.

Ak budete potrebovať ešte viac a hlbších informácií, môžete si u nás objednať individuálne poradenstvo, ktoré bude zamerané na Vaše konkrétne životné situácie.

Človek nie je stroj: osobnosť vs. odbornosť pri výberových konaniach

03.02.2017, PaedDr. Ľuboš Ďurdiak, PhD., AFIAP

Človek nie je stroj, môže byť však strojcom veľkých vecí, ak nájde porozumenie jeho skutočným vlastnostiam a potrebám. Zamestnávatelia by mali pristupovať zodpovedne nielen k adekvátnemu opisu toho, akého človeka by naozaj chceli, ale aj k výberu služby, ktorá im môže podávať pravdivé výstupy tohto charakteru. Kým k tomu nedôjde, bude často pretrvávať stav, že opisovaná flexibilita uchádzača bude v skutočnosti iba jeho prelietavosťou, jeho opisované analytické myslenie iba unudenou zádumčivosťou a vychvaľované organizačné schopnosti iba jeho potrebou rozkazovať iným. Celý článok...

 

Sebadôvera nie je nemenná konštanta

21.09.2015, PaedDr. Ľuboš Ďurdiak, PhD.

Sebadôvera môže byť osobnostná črta, ktorá bola niekomu daná do vienka vo vyššej miere a niekomu v nižšej. Nič to však nemení na tom, že prejavy sebadôvery sú u človeka počas života v rôznych životných situáciách odlišné. Nie je to konštanta, ktorá nepodlieha zmenám. Je potrebné ju budovať a pravidelne sa o ňu starať. Celý článok...

 

Psychologický účinok fotografie

01.03.2015, PaedDr. Ľuboš Ďurdiak, PhD.

Pri fotografii ide podobne ako pri kreslení a maľovaní o vizuálne výtvarné umenie, ktoré sa rozvíja v ploche a jeho základnými výrazovými prostriedkami sú línia, tvar a farba. Podstatným rozdielom je, že pri fotografovaní autor vytvára ("maľuje") obraz pomocou svetla. Fotografia zasahuje vnútro človeka silným spôsobom, lebo v ňom formuje hodnotový systém, postoje, názory a v konečnom dôsledku aj následné konanie. Podstata tejto sily fotografie spočíva v tom, že jej autor ju vytvára na základe svojho vnútorného cítenia, jeho tvorivé dielo tak odráža jeho náladu, duševné rozpoloženie, plány, zámery, hodnoty i rôzne postoje. Zjednodušene by sme mohli povedať, že fotograf podvedome alebo vedome necháva vo fotografii svoj odkaz. Celý článok...

 

Muž a žena. Obaja z jednej planéty

27.02.2015, PaedDr. Ľuboš Ďurdiak, PhD.

V medializovaných článkoch na tému rozdielnych vlastností človeka v závislosti od jeho pohlavia sa môžeme stretnúť s rôznymi protichodnými názormi, mapujúcimi problematiku iba povrchne. Je to spôsobené najmä tým, že bádania mozgu muža a ženy, ako aj celkového vplyvu genetiky a hormónov na život človeka je ešte len na začiatku a mnohé veci nevieme ešte vysvetliť napriek tomu, že určité rozdiely vo vonkajších prejavoch v správaní mužov a žien si uvedomuje ľudstvo už dlhú dobu. Mnohé tvrdenia sú dnes iba hypotetickými predpokladmi, pričom niektoré médiá ich nesprávne interpretujú ako finálnu pravdu. Ako som spomenul, určité rozdiely vo vonkajších prejavoch v správaní mužov a žien sú badateľné. Dodnes sa však nevie, čo môže byť ich presnou príčinou. Podľa môjho názoru príčinou istých rozdielov nie je iba jediný faktor. Je to komplex faktorov, ktoré neustále na seba vzájomne pôsobia a tak sa dynamicky ovplyvňujú. Celý článok...

 

Sebavzdelávanie mení spôsob ako sa pozeráme na svet

16.07.2014, PaedDr. Ľuboš Ďurdiak, PhD.

Už sa vám stalo, že po prečítaní knihy alebo článku v časopise ste sa začali zamýšľať nad okolnosťami vo vašom živote v iných súvislostiach? Povzbudili vás a motivovali informácie od Vášho známeho k tomu, aby ste zamerali svoju pozornosť správnym smerom a tak úspešne vyriešili určitý problém vo svojom živote? A čo sa s nami deje, keď získavame nové poznatky? Môže to byť pre nás prospešné, alebo zničujúce? Myslíte si, že nové poznatky získavame a vzdelávame sa iba vtedy, ak navštevujeme školu, či rôzne kurzy? A uvedomili ste si niekedy, že ste sa rozhodovali iba na základe nejasných alebo jednostranných informácií? Celý článok...

 

Potreba sebareflexie a sebapoznania

13.06.2014, PaedDr. Ľuboš Ďurdiak, PhD.

Sú ľudia, ktorí majú zbytočne znížené vedomie vlastnej ceny, vlastných kvalít a schopností. Výsledkom takéhoto ich postoja k sebe samému je nedôvera v seba samého, presvedčenie, že úspech nie je určený pre nich a tak majú strach z napredovania a pocit životnej spokojnosti je od nich na míle vzdialený. Na opačnom póle sú ľudia, ktorí preceňujú svoj sebaobraz a majú neprimerane zvýšené sebavedomie, ktoré im spôsobuje nepríjemnosti, keď sa potom snažia múr preraziť hlavou. Na tomto príklade som chcel poukázať, že dôležité je nielen to, aký v skutočnosti sme, ale aj to, ako sa na seba pozeráme, ako vnímame svoju celkovú hodnotu, svoje obmedzenia a ako prežívame tento postoj k sebe samému. Celý článok...


Myslieť psychohygienicky

10.02.2010, PaedDr. Ľuboš Ďurdiak, PhD.

Každá zmena, s ktorou sa človek stretáva počas každodenného života, u neho spôsobuje záťaž, s ktorou sa na základe adaptačných mechanizmov snaží vyrovnať. Ak však záťaž presahuje jeho schopnosti a možnosti, hovoríme o extrémnej záťaži alebo o strese. Stres je anglický termín vyjadrujúci záťaž, bremeno, tlak, nátlak na osobu alebo vec a to v oblasti fyziologickej, biologickej, psychologickej, ale aj sociologickej. Úzko súvisí s duševným zdravím, pretože je faktorom, ktorý vo významnej miere narúša duševnú rovnováhu a psychickú pohodu človeka. Celý článok...

Kríza manažéra ako stimul zlepšenia kvality života

03.02.2010, PaedDr. Ľuboš Ďurdiak, PhD.

Každý človek sa v živote od svojho narodenia ocitol niekoľkokrát v situácii, kedy mal pocit, že vo väčšej, alebo menšej miere stráca kontrolu nad situáciou, v ktorej sa nachádza, a možno aj nad samým sebou. Niekto túto situáciu zvládol bez zaváhania a negatívnych následkov, iný sa zasa potreboval vyvŕšiť na svojom kolegovi v práci, prípadne problém „utopiť" v alkohole, alebo sa uzavrel do seba bez akejkoľvek snahy situáciu zmeniť. Celý článok...

Psychohygiena - kľúč k úspechu

28.01.2010, PaedDr. Ľuboš Ďurdiak, PhD.

Psychická pohoda, vnútorná radosť, osobný i pracovný úspech – to sú niektoré z mnohých hodnôt, ktoré by chcel mať vo svojom živote asi každý. Nie každý však vie, ako to dosiahnuť. Mnohí sa iba zaplietajú vo svojich myšlienkach a nevedia nájsť cestu, ako obnoviť svoju duševnú rovnováhu. Stojí ich to stratu koncentrácie, stratu istoty, sebadôvery a neraz aj pracovnej pozície alebo dlhodobého vzťahu. Jedným z efektívnych spôsobov, ako tomu predísť, je poznanie zásad psychohygieny a jej vytrvalé uplatňovanie vo svojom živote. Celý článok...

Správne rozhodovania a rozhodnutia v našom živote

26.01.2010, PaedDr. Ľuboš Ďurdiak, PhD.

Vo svojom živote sa neustále rozhodujeme. Zvažujeme rôzne alternatívy a snažíme sa nájsť tie najvhodnejšie pre náš život. Zaujímavé však je, že niekedy to, čo považujeme za správne rozhodnutie v určitom okamihu, pri spätnom pohľade vnímame ako krok nesprávny. A dostávame sa aj do opačných situácií, kedy máme pocit, že sme sa rozhodli nesprávne a nakoniec s odstupom času sme šťastní, že sme sa rozhodli práve tak a nie inak. Čo je teda naozaj správne a čo nesprávne v našich rozhodnutiach? Celý článok...

Agentúra PSYCHOTREND & Discvery Trend

Precestoval som celý svet, a musím uznať, že s takýmto fenoménom sa človek len tak ľahko alebo často zasa nestretne!
Akad. mal. Frank Jalšovský
výtvarník a prezident Discovery Fine Arts Inc.

Unikátnosť konzultácií spočíva v tom, že v pomerne krátkom čase spoznáte možnosti, ktoré Vám dokážu zjednodušiť a skrátiť náročnú cestu za stanoveným cieľom. Investované prostriedky do akýchkoľvek služieb pána Ďurdiaka prinášajú zhodnotenia vo vnútornom postoji ako aj v dosahovaných výsledkoch.
Ing. Marcela Cerulíková
riaditeľka ľudských zdrojov, členka dozornej rady Doprastav, a.s.

Keby mi dnes dal niekto otázku, či odporúčam služby spoločnosti PSYCHOTREND, poviem iba toľko: "Kto neskúsil, neuverí!".
Ing. Pavel Geršl
oblastný manažér spoločnosti Best Consult Group s.r.o.

Ukázalo sa, že už po niekoľkých málo sedeniach si odborný poradca rýchlo získal dôveru a dokázal identifikovať a pochopiť potreby účastníkov poradenstva. Svojim poradenským prístupom prispel k lepšiemu poznaniu ich potenciálu ako aj ich slabších stránok.
Ing. Richard Páleník
riaditeľ pre predaj a služby zákazníkom Telefónica O2 Slovakia, s.r.o.

Ľuboš Ďurdiak je človek s mimoriadnou schopnosťou v pozitívnom zmysle slova vidieť "do človeka". Jeho analyticko - psychologické danosti sú nezvyčajné. Je až neuveriteľné, že celý proces sa "odohrá" za relatívne krátky čas, ale tento čas určite patrí k tým, na ktorý sa nezabúda.
Ing. Milan Jalšovský
riaditeľ obchodného zastúpenia pre SRSCHRACK SECONET AG

Doterajšie skúsenosti s poradenskou a školiacou činnosťou boli úplne iné a originálny prístup PaedDr. Ľ. Ďurdiaka, PhD. dokázal zmeniť názor na poradenstvo aj tých najväčších skeptikov.
Ing. Peter Daubner
riaditeľ obchodného zastúpenia CAPITOL, a.s.

Štýl fotografovania a výsledné fotografie, ktoré som si sama vyskúšala u doktora Ľuboša Ďurdiaka, sú o vystihnutí čŕt osobnosti človeka, jeho duše, je to ako dobrý portrét dobrého maliara. Takéhoto fotografa, ktorý je zároveň aj dobrým psychológom, odporúčam každému.
MUDr. Jana Kelová, CSc.
majiteľka spoločnosti Benevita s.r.o.

Prejsť na:

google.com/+ĽubošĎurdiak

VŠETKY REFERENCIE

My v médiách

Rýchly kontakt

Objednávka

E-poradňa
 

Predvoľby súkromia
Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti

Prihlásenie