Panel používateľa

My v médiách | Discovery Core & Strategy Insights

Počas našej poradenskej práce nás oslovili viaceré médiá o rozhovory alebo o odborné názory, ktoré boli prezentované v televízii, v rádiu, v časopisoch, v novinách a na internetových portáloch. Výber z týchto rozhovorov a článkov si môžete pozrieť práve na tejto stránke venovanej médiám. Možno sa Vám podarí v zhone každodenných povinností nájsť si čas pre zastavenie sa a tak získať inšpirácie pre skvalitnenie svojho osobného alebo kariérneho života.

Radíme vám aj cez médiá

Radíme vám aj cez médiá | LubosDurdiak.sk | E-poradna

 

TELEVÍZIA

Televízia JOJ - hlavná spravodajská relácia Noviny​
PaedDr. Ľuboš Ďurdiak, PhD., AFIAP bol požiadaný redaktorom spravodajstva Mgr. Rastislavom Striškom o odborný názor k pripravovanej téme. S redaktorkou Dianou Pavlisovou sa rozprávali o radikalizácii v Európe z pohľadu psychológa. Záznam z rozhovoru bol použitý v hlavných správach 7.8.2016 v redakčnom príspevku s názvom "Kto a kde radikalizuje mladých" (od 32 min. 15 sek. do 35. min. 20s). Záznam celej spravodajskej relácie Noviny môžete nájsť v archíve TV JOJ na adrese: http://velkenoviny.joj.sk/archiv/2016-08-07-noviny-tv-joj

Rozhlas a televízia Slovenska - Dvojka - Regionálny denník (publicistika)
PaedDr. Ľuboš Ďurdiak, PhD. bol pozvaný ako hosť hlavnej témy Regionálneho denníka, kde sa s moderátorkou relácie Janou Majeskou rozprávali o kariére, práci a nezamestnanosti mladých ľudí na Slovensku. Relácia bola vysielaná v živom vstupe 5.6.2012 o 17:30 na Dvojke. Jej záznam môžete nájsť vo videoarchíve RTVS na adrese: http://www.rtvs.sk/televizia/archiv/3328/40326 alebo pôvodne na http://www.stv.sk/online/archiv/regionalny-dennik/?date=2012-06-05&id=49336 (na minúte 11:08 až 17:32).

Rozhlas a televízia Slovenska - Jednotka - Dámsky klub (publicistika)
PaedDr. Ľuboš Ďurdiak, PhD. bol pozvaný ako hosť hlavnej témy Dámskeho klubu, kde sa s moderárorkou relácie Andreou Chabroňovou rozprávali o medziľudskej komunikácii so zameraním na riešenie situácií, kedy všetko riešime hnevom, krikom a žiadnu situáciiu nevieme zvládať v pokoji. Relácia bola vysielaná v živom vstupe 19.4.2012 o 12:10 na Jednotke. Jej záznam môžete nájsť vo videoarchíve RTVS na adrese: http://www.rtvs.sk/televizia/archiv/7750/40594 (na minúte 15:56 až 27:38 a 71:43 až 74:41) alebo pôvodne na adrese http://www.stv.sk/online/archiv/damsky-klub/?date=2012-04-19&id=48766.

Televízia Central - Región (publicistika)
PaedDr. Ľuboš Ďurdiak, PhD. bol pozvaný ako hosť hlavnej témy publicistického bloku Región, kde sa s moderátorkou relácie Melindou Czanikovou rozprávali o psychohygiene, duševnom zdraví, o vplyve médií na psychiku človeka a psychickej pohode počas vianočných sviatkov. Rozhovor v trvaní 14 minút bol opakovane vysielaný v dňoch 20. - 21. 12. 2006.

 

ROZHLAS

Fun rádio - program "Ranná šou s Juniorom a Marcelom" - téma "Byť lepší v práci"
PaedDr. Ľuboš Ďurdiak, PhD. bol oslovený tímom Fun rádia a požiadaný o odborný názor v súvislosti s efektívnosťou a výkonnosťou v práci v závislosti od hudby. Vyjadril sa k prebiehajúcim procesom v psychike a organizme človeka počas počúvania hudby, aký vplyv majú na nás rôzne žánre hudby a ako vplývajú na prežívanie a správanie človeka. Záznam z rozhovoru bol vysielaný 26.6.2014 v Rannej šou s moderátorom Milanom JUNIOROM Zimnýkovalom a Marcelom Forgáčom. Bližšie informácie o tejto programovej rubrike môžete nájsť na adrese http://www.funradio.sk/ranna-sou-s-juniorom-a-marcelom/.

Rádio VIVA - program "Dobré ráno s Alexom Štefucom a jeho ranným tímom" (Ranná show) - rubrika "Ste vtáča, či sova?"
PaedDr. Ľuboš Ďurdiak, PhD. bol oslovený rádiom VIVA a požiadaný o odborný názor v súvislosti s výkonnosťou človeka v pracovných činnostiach v ranných a večerných hodinách. Záznam z rozhovoru na tému "Ste vtáča, či sova?" bol vysielaný 3.12.2013 o 8:12 hod. v relácii "Ranná show" s moderátorom Alexom Štefucom a Viktóriou Lancošovou. Záznam z vysielania môžete nájsť v archíve rádia VIVA na adrese: http://www.radioviva.sk/vysielanie/rubriky-a-relacie/ranna-show/ste-vtaca-ci-sova.html.

Rádio VIVA - program "Dobré ráno s Alexom Štefucom a jeho ranným tímom" (Ranná show) - rubrika "Kurz odolávania"
PaedDr. Ľuboš Ďurdiak, PhD. bol oslovený rádiom VIVA a požiadaný o odborný názor v súvislosti s tým, ako sa brániť priamemu marketingu a ako odolávať rôznym ponukám predajcov, ktorí nás často oslovujú v nákupných centrách. Záznam z rozhovoru na tému "Kurz odolávania" bol vysielaný 19.11.2013 o 8:13 hod. v relácii "Ranná show" s moderátorom Alexom Štefucom a Viktóriou Lancošovou. Záznam z vysielania môžete nájsť v archíve rádia VIVA na adrese: http://www.radioviva.sk/vysielanie/rubriky-a-relacie/ranna-show/kurz-odolavania.html

 

NOVINY

Denník PRAVDA - Odborná špecializovaná príloha spoločnosti MEDIAPLANET "Podnikateľská guráž".
Dňa 25.3.2014 bol v odbornej prílohe denníka Pravda "Podnikateľská guráž" (str. 5) uverejnený rozhovor s PaedDr. Ľubošom Ďurdiakom, PhD. o podstate podnikania, o budovaní výkonného tímu a o tom, ako sa vyznať v iných ľuďoch. Rozhovor s názvom "Každý človek nosí masku, ktorú ukazuje iným" bol publikovaný aj v elektronickej podobe a je online dostupný na adrese http://www.mladepodnikanie.sk/poradca-podnikatela/kazdy-clovek-nosi-masku-ktoru-ukazuje-inym.

Denník PRAVDA - Odborná špecializovaná príloha spoločnosti MEDIAPLANET "Kvalita života na Slovensku".
Dňa 16.10.2013 bol v odbornej prílohe denníka Pravda uverejnený rozhovor s PaedDr. Ľubošom Ďurdiakom, PhD. o kvalite života v súvislosti so psychohygienou, rovnováhou medzi psychickou, fyzickou, sociálnou a spirituálnou stránkou človeka a v súvislosti s podnikateľskými aktivitami. Rozhovor s názvom "Psychohygiena ako základ kvalitného života" bol publikovaný aj na partnerských portáloch vydavateľstva MEDIAPLANET www.zdravie.sk a www.eduworld.sk. Rozhovor je online dostupný aj na adrese http://np.netpublicator.com/netpublication/n19644603 (strana 7).

Regionálny týždenník MY vydavateľstva Petit Press a.s.
Dňa 10.6.2013 bol v týždenníku MY Nitrianske noviny uverejnený rozhovor s PaedDr. Ľubošom Ďurdiakom, PhD. o ľudských zdrojoch, psychohygiene a efektívnom podnikaní. Názov publikovaného rozhovoru: "Najväčší potenciál firmy je ukrytý v ľuďoch" (strana 32). Tento článok bol v odborných prílohách uverejnený aj v ďalších týždenníkoch vydavateľstva Petit Press a.s. v jednotlivých regiónoch Slovenska.

Denník PRAVDA - Odborná špecializovaná príloha spoločnosti MEDIAPLANET "Trendy v podnikaní".
Dňa 23.10.2012 bol v odbornej prílohe denníka Pravda uverejnený rozhovor s PaedDr. Ľubošom Ďurdiakom, PhD. o najnovších trendoch a možnostiach v personálnom poradenstve. Rozhovor s názvom "Trendy v poradenstve" je dostupný aj on-line na stránke vydavateľstva MEDIAPLANET: http://doc.mediaplanet.com/all_projects/11304.pdf (strana 5).

Regionálne týždenníky MY vydavateľstva Petit Press a.s. - odborná príloha na tému "Efektívne a zodpovedne"
Dňa 18.6.2012 boli v špecializovanej prílohe týždenníka MY Nitrianske noviny uverejnené názory PaedDr. Ľuboša Ďurdiaka, PhD. v podobe odborného článku "Ako na efektívne a zodpovedné podnikanie" (strana 22). Tento článok bol v odborných prílohách uverejnený aj v ďalších týždenníkoch vydavateľstva Petit Press a.s.: MY Trnavské noviny (strana 12), MY Žilinské noviny (strana 17) a od 19.6.2012 v týždenníkoch MY Noviny stredného Považia (strana 12), MY Hornonitrianske noviny (strana 10), MY Kysucké noviny (strana 11), MY Týždenník pre Záhorie (strana 10), MY Topoľčianske noviny (strana 10), MY Turčianske noviny (strana 33).

Denník PRAVDA - Odborná špecializovaná príloha spoločnosti MEDIAPLANET "Efektivita v podnikaní".
Dňa 26.3.2012 boli v špecializovanej prílohe denníka Pravda uverejnené názory PaedDr. Ľuboša Ďurdiaka, PhD. v podobe odborného článku  "Úspech firmy stojí na troch pilieroch". Rozhovor je dostupný aj on-line na stránke vydavateľstva MEDIAPLANET: http://doc.mediaplanet.com/all_projects/9569.pdf (strana 5).

Denník PRAVDA - Odborná špecializovaná príloha spoločnosti MEDIAPLANET "Úspešný podnikateľ".
Dňa 18.10.2011 bol v odbornej prílohe denníka Pravda uverejnený rozhovor s PaedDr. Ľubošom Ďurdiakom, PhD. o personálnom poradenstve a o psychohygiene manažérov s názvom "Tipy Ľuboša Ďurdiaka". Rozhovor je dostupný aj on-line na stránke vydavateľstva MEDIAPLANET: http://doc.mediaplanet.com/all_projects/9002.pdf (strana 2, 5).

 

ČASOPISY

Versa media, s.r.o., Moje zdravie /mesačník/, júl-august 2018, ročník 15
Vyjadrenie do rubriky "Rady odborníkov". Otázka čitateľky sa týkala straty svojho blízkeho a chcela vedieť, ako do svojho života znova vrátiť radosť zo života a bezprostrednosť (strana 8). Viac info online na FB tu: "Rady odborníkov"

MEDIAS MEDIA, s.r.o., Životný štýl a kôň /mesačník/, apríl 2018, ročník XII
Veľký rozhovor pre exkluzívny lifestylový časopis s názvom "Človek je stvorený tak, aby sa mohol spoznávať počas celého svojho života" spracovaný zástupkyňou šéfredaktorky Mgr. Katarínou Mackovou (str. 66-70). Celý rozhovor si môžete stiahnuť a prečítať v PDF formáte tu: "Človek je stvorený tak, aby sa mohol..."

News and Media Holding, a. s., - Zdravie /mesačník/, apríl 2018, 74. ročník
PaedDr. Ľuboš Ďurdiak, PhD., AFIAP bol oslovený redakciou časopisu Zdravie v súvislosti s poskytnutím odborného názoru k problematike vplyvu farieb na psychiku človeka. Vyjadrenie bolo uverejnené v článku s názvom "Vojna farieb" (str. 82 - 83).

Poradca podnikateľa, spol. s r.o. - ZISK MANAŽMENT, december 2017
Odborný časopis a portál pre stredný manažment, slovenské firmy a podnikateľov oslovil Dr. Ľuboša Ďurdiaka ohľadom rozhovoru na tému výberu zamestnancov do firiem. V článku: "Láska až po preverení alebo spôsob, ako si vybrať ideálneho zamestnanca" sa zhováral s redaktorkou Katarínou Csongár o tom, že je dôležité poznať celú osobnosť kandidátov na rozhodujúce pozície s ich vnútorným potenciálom a nielen ich odbornosť, ale aj o tom, že výberový proces je dnes často iba povrchným náborom a nie kvalitným výberom. ZISK manažment, roč. IX,/12, 2017, str. 39-41, ISSN 1339-2433. Rozhovor je dostupný aj v online verzii na adrese: http://www.ezisk.sk/clanok/laska-az-po-prevereni-alebo-sposob-ako-si-vybrat-idealneho-zamestnanca/4248/ 

News and Media Holding, a. s., - Zdravie /mesačník/, november 2017, 73. ročník
PaedDr. Ľuboš Ďurdiak, PhD., AFIAP bol oslovený redakciou časopisu Zdravie v súvislosti s poskytnutím odborného názoru k problematike vplyvu denného biologického rytmu na psychické a telesné funkcie a celkovú výkonnosť organizmu. Vyjadrenia a názory boli uverejnené v článku s názvom "Biočas nezastavíte" (str. 12 - 13) a online pod názvom "Práca a zmeny v biorytme: Potreba spánku je u každého iná. Koľko vám stačí?" na adrese http://www.pluska.sk/izdravie/zivotny-styl/ste-najaktivnejsi-noci-nocna-praca-dava-zabrat-telu-aj-dusi.html 

Poradca podnikateľa, spol. s r.o. - ZISK MANAŽMENT, október 2016
Rozhovor s PaedDr. Ľubošom Ďurdiakom, PhD., AFIAP o netradičných spôsoboch sebapoznávania a odhalenia potenciálu ľudí. In. "Každý môže byť krásny. Nie každý však dokáže prijať sám seba." ZISK manažment, roč. VIII, č. 2016/10, str. 68-70, ISSN 1339-2433. Viac info viď: https://www.psychotrend.sk/psycholog-fotografom/kazdy-moze-byt-krasny

Versa media, s.r.o. - Moja psychológia, január 2015
PaedDr. Ľuboš Ďurdiak, PhD. bol oslovený redakciou časopisu Moja psychológia v súvislosti s poskytnutím odborného názoru k problematike formovania seba samého prostredníctvom adekvátneho sebapoznania a stanovovania si primeraných cieľov. Vyjadrenia a názory boli uverejnené v článku s názvom "Chcete zmeniť sami seba?" od Anastázie Harris (strany 42 - 45).

Versa media, s.r.o. - Moja psychológia, september 2014
PaedDr. Ľuboš Ďurdiak, PhD. bol oslovený redakciou časopisu Moja psychológia v súvislosti s poskytnutím odborného názoru k problematike sebapoznávania človeka. Vyjadrenia a názory boli uverejnené v článku s názvom "Kto sme?" od Rebeky Bartůňkovej (strany 72 - 75).

Versa media, s.r.o. - Moja psychológia, február 2014
PaedDr. Ľuboš Ďurdiak, PhD. bol oslovený redakciou časopisu Moja psychológia v súvislosti s poskytnutím odborného názoru k problematike rozhodovania sa a nerozhodnosti v živote človeka. Odborný názor bol uverejnený v časopise na strane 46 v rámci článku "Risk je zisk! Alebo...".

RE-PUBLIC, s.r.o.  - Bedeker zdravia, 2008, č.6
PaedDr. Ľuboš Ďurdiak, PhD. bol oslovený redakciou časopisu Bedeker zdravia ohľadom napísania odborného článku zameranom na psychohygienu a duševné zdravie človeka. Názov článku: "Psychohygiena - cesta k duševnému zdraviu" (strana 44-45).

MUSICA LITURGICA, s.r.o. - Pán učiteľ, 11/2006, roč. 2, č. 3
PaedDr. Ľuboš Ďurdiak, PhD. bol oslovený vydavateľom časopisu ohľadom poskytnutia rozhovoru o kariérovom a výchovnom poradenstve v našej spoločnosti. Rozhovor je uverejnený v časopise na stranách 16-17 pod názvom "Výchovný poradca - jeho miesto, poslanie a význam v škole."

MUSICA LITURGICA, s.r.o. - Pán učiteľ, 2005, roč. 1, č. 4
PaedDr. Ľuboš Ďurdiak, PhD. bol oslovený vydavateľom časopisu ohľadom poskytnutia rozhovoru o psychologických aspektoch médií a ich vplyve na osobnosť i duševné zdravie človeka. Rozhovor je uverejnený v časopise na stranách 12-13 pod názvom "Vplyv masovokomunikačných prostriedkov na psychiku človeka".

 

INTERNETOVÉ SERVERY A PORTÁLY

Portál TREND.SK vydavateľstva News and Media Holding a.s. - Podnikanie
Spravodajský portál týždenníka TREND požiadal PaedDr. Ľuboša Ďurdiaka, PhD., AFIAP o odborné názory v súvislosti s pripravovaným príspevkom redakcie. Článok "Zúfalá výpoveď: Ľudia platia firme, aby za nich dala zbohom šéfovi" bol uverejnený dňa 17.09.2018. Online je dostupný na adrese: https://www.etrend.sk/podnikanie/zufala-vypoved-ludia-platia-firme-za-to-aby-za-nich-dali-zbohom-sefovi.html 

Portál TREND.SK vydavateľstva News and Media Holding a.s. - Podnikanie
Spravodajský portál týždenníka TREND požiadal PaedDr. Ľuboša Ďurdiaka, PhD., AFIAP o odborné názory v súvislosti s pripravovaným príspevkom redakcie. Článok "Jedna z najhoršie platených prác. Ako sa majú upratovačky na Slovensku" bol uverejnený dňa 06.08.2018. Online je dostupný na adrese: https://www.etrend.sk/ekonomika/jedna-z-najhorsie-platenych-prac-ako-sa-maju-upratovacky-na-slovensku.html 

Portál TREND.SK vydavateľstva News and Media Holding a.s. - Podnikanie
Spravodajský portál týždenníka TREND požiadal PaedDr. Ľuboša Ďurdiaka, PhD., AFIAP o odborné názory v súvislosti s pripravovaným príspevkom redakcie. Článok "Zlodeji vo firme: Kým z tlačiarne kradnete papier, z chladničky vám mizne obed" bol uverejnený dňa 13.06.2018. Online je dostupný na adrese: https://www.etrend.sk/podnikanie/zlodeji-vo-firme-kym-mizne-papier-z-tlaciarne-niekto-vam-kradne-obed-z-chladnicky.html 

Portál TREND.SK vydavateľstva News and Media Holding a.s. - Podnikanie
Spravodajský portál týždenníka TREND požiadal PaedDr. Ľuboša Ďurdiaka, PhD., AFIAP o odborné názory v súvislosti s pripravovaným príspevkom redakcie. Článok "Korporátny fitnes: Joga a bahenné masáže nemajú pre firmu zmysel" bol uverejnený dňa 06.02.2018. Online je dostupný na adrese: https://www.etrend.sk/podnikanie/korporatny-fitness-joga-a-bahenne-masaze-nemaju-pre-firmu-zmysel.html 

Portál TREND.SK vydavateľstva News and Media Holding a.s. - Podnikanie
Spravodajský portál týždenníka TREND požiadal PaedDr. Ľuboša Ďurdiaka, PhD., AFIAP o odborné názory v súvislosti s pripravovaným príspevkom redakcie. Článok "Ideálny čas na hľadanie novej práce? Čakajte na utorok" bol uverejnený dňa 16.01.2018. Online je dostupný na adrese: https://www.etrend.sk/podnikanie/idealny-cas-na-hladanie-novej-prace-cakajte-na-utorok.html 

Poradca podnikateľa, spol. s r.o. - ZISK MANAŽMENT, december  2017, portál eZISK - Biznis
Odborný časopis a portál pre stredný manažment, slovenské firmy a podnikateľov oslovil Dr. Ľuboša Ďurdiaka ohľadom rozhovoru na tému výberu zamestnancov do firiem. V článku: "Láska až po preverení alebo spôsob, ako si vybrať ideálneho zamestnanca" sa zhováral s redaktorkou Katarínou Csongár o tom, že je dôležité poznať celú osobnosť kandidátov na rozhodujúce pozície s ich vnútorným potenciálom a nielen ich odbornosť, ale aj o tom, že výberový proces je dnes často iba povrchným náborom a nie kvalitným výberom. Článok bol publikovaný 21.12.2017 a je online dostupný na adrese:
http://www.ezisk.sk/clanok/laska-az-po-prevereni-alebo-sposob-ako-si-vybrat-idealneho-zamestnanca/4248/  

Portál TREND.SK vydavateľstva News and Media Holding a.s. - Podnikanie
Spravodajský portál týždenníka TREND, ktorý denne prináša aktuálne spravodajstvo a pôvodný obsah od online redakcie a reportérov týždenníka TREND, požiadal PaedDr. Ľuboša Ďurdiaka, PhD., AFIAP o odborné názory v súvislosti s pripravovaným článkom redakcie. Príspevok "Korporátny newspeak: Firmy zakazujú v práci hovoriť niektoré slová" bol uverejnený dňa 18.9.2017. V článku sa vyjadruje k tomu, že Komunikácia a jej obsah sú signifikantným ukazovateľom úrovne každej firmy i spoločnosti. Aj preto je vhodné s rôznymi výrazmi v komunikácii naučiť sa správne zaobchádzať a adekvátne ich interpretovať vzhľadom na konkrétne situácie a ľudí. Online je dostupný na adrese: https://www.etrend.sk/podnikanie/korporatny-newspeak-firmy-zakazuju-v-praci-hovorit-niektore-slova.html?split=2 

Portál TREND.SK vydavateľstva News and Media Holding a.s. - Podnikanie
Spravodajský portál týždenníka TREND, ktorý denne prináša aktuálne spravodajstvo a pôvodný obsah od online redakcie a reportérov týždenníka TREND, požiadal PaedDr. Ľuboša Ďurdiaka, PhD., AFIAP o odborné názory v súvislosti s pripravovaným článkom redakcie. Príspevok: "Lajkujete a zdieľate náckov? Firmy si čoraz viac preverujú Facebook" bol uverejnený dňa 24.7.2017. V článku sa vyjadruje k tomu, že mnohí ľudia zabúdajú na to, že ich osobnostný profil na sociálnych sieťach sa stáva súčasťou ich identity, ktorú sa rozhodli prezentovať verejne. Online je dostupný na adrese: https://www.etrend.sk/podnikanie/lajkujete-a-zdielate-nackov-firmy-si-coraz-viac-preveruju-facebook.html 

Portál TREND.SK vydavateľstva News and Media Holding a.s. - Podnikanie
Spravodajský portál týždenníka TREND, ktorý denne prináša aktuálne spravodajstvo a pôvodný obsah od online redakcie a reportérov týždenníka TREND, požiadal PaedDr. Ľuboša Ďurdiaka, PhD., AFIAP o odborné názory v súvislosti s pripravovaným článkom redakcie. Príspevok "Key account head artist: Keď firmy zapnú generátor čudných pozícií" bol uverejnený dňa 26.5.2017. V článku sa vyjadruje k témam: názvy pracovných pozícií v cudzom jazyku, kopírovanie zahraničných trendov, vymedzenie náplne práce, snaha zapôsobiť na uchádzačov o prácu. Online je dostupný na adrese: https://www.etrend.sk/podnikanie/key-account-head-artist-ked-firmy-zapnu-generator-vtipnych-pozicii.html

Portál TREND.SK vydavateľstva News and Media Holding a.s. - Podnikanie
Spravodajský portál týždenníka TREND, ktorý denne prináša aktuálne spravodajstvo a pôvodný obsah od online redakcie a reportérov týždenníka TREND, požiadal PaedDr. Ľuboša Ďurdiaka, PhD., AFIAP o odborné názory v súvislosti s pripravovaným článkom redakcie. Príspevok "Supertajná mzda: Prečo firmy v pracovných inzerátoch neuvádzajú plat" bol uverejnený dňa 21.3.2017. V článku sa vyjadruje k témam: uvádzanie platu v inzerátoch nemusí byť vždy známkou korektnosti; pri niektorých lukratívnych pracovných ponukách platí, že nie je všetko zlato, čo sa blyští; výšky platov podľa prieskumov sú len orientačné, často skreslené; vyjednávanie o plate na top manažérskych pozíciách sa neriadi platovými tabuľkami; psychologická výhoda náborových pracovníkov na osobných pohovoroch. Online je dostupný na adrese: https://www.etrend.sk/podnikanie/supertajna-mzda-preco-firmy-v-pracovnych-inzeratoch-neuvadzaju-plat.html?utm_source=fbINTERN&utm_medium=financie&utm_campaign=fanpageFinancie

Portál TREND.SK vydavateľstva News and Media Holding a.s. - Podnikanie
Spravodajský portál týždenníka TREND, ktorý denne prináša aktuálne spravodajstvo a pôvodný obsah od online redakcie a reportérov týždenníka TREND, požiadal PaedDr. Ľuboša Ďurdiaka, PhD., AFIAP o odborné názory v súvislosti s pripravovaným článkom redakcie. Príspevok "Hľadá sa dokonalosť: O akých ľudí majú firmy vlastne záujem" bol uverejnený dňa 15.2.2017. V článku sa vyjadruje k témam: rýchly a povrchný výber, amaterizmus pri posudzovaní osobnostných kvalít, rozdiel medzi odbornosťou a osobnosťou pri výbere kandidátov, cielené znižovanie nárokov na kandidátov, charakteristiky kandidátov bežných agentúr v praxi nesedia, človek je vnímaný len ako ťažná pracovná sila na trhu a deformovanie hodnoty človeka i pracovného trhu. Online je dostupný na adrese https://www.etrend.sk/podnikanie/hlada-sa-dokonalost-o-akych-ludi-maju-firmy-vlastne-zaujem.html

Portál TREND.SK vydavateľstva News and Media Holding a.s. - Podnikanie
Spravodajský portál týždenníka TREND, ktorý denne prináša aktuálne spravodajstvo a pôvodný obsah od online redakcie a reportérov týždenníka TREND, požiadal PaedDr. Ľuboša Ďurdiaka, PhD., AFIAP o odborné názory v súvislosti s pripravovaným článkom redakcie. Príspevok "Motivácia manažérov: Čím nižšia mzda personálu, tým krajšia vlastná výplata" bol uverejnený dňa 30.1.2017. V článku sa vyjadruje k témam: šetrenie vo firme na nesprávnych miestach, preukazovanie si medvedej služby, neschopnosť až bezmocnosť firmy pri práci s ľuďmi, motivačné školenia nedokážu zázraky a dôležitosť poznania jadra osobnosti zamestnanca, nielen jeho odbornosti. Online je dostupný na adrese http://www.etrend.sk/podnikanie/motivacia-manazerov-cim-nizsia-mzda-personalu-tym-krajsia-vlastna-vyplata.html 

Portál TREND.SK vydavateľstva News and Media Holding a.s. - Podnikanie
Spravodajský portál týždenníka TREND, ktorý denne prináša aktuálne spravodajstvo a pôvodný obsah od online redakcie a reportérov týždenníka TREND, požiadal PaedDr. Ľuboša Ďurdiaka, PhD., AFIAP o odborné názory v súvislosti s pripravovaným článkom redakcie. Príspevok "Exzamestnanci, ktorí dali výpoveď, sa zrazu chcú vrátiť. Čo s nimi?" bol uverejnený dňa 6.12.2016. Článok je o fluktuácii zamestnancov medzi viacerými firmami, o dôvodoch, prečo sa zvyknú bývalí pracovníci vracať na svoje pôvodné pracovné miesto a tiež o tom, ktoré faktory ovplyvňujú striedanie zamestnaní. Téma je publikovaná a dostupná on-line na adrese http://www.etrend.sk/podnikanie/ex-zamestnanci-ktori-dali-vypoved-sa-zrazu-chcu-vratit-co-s-nimi.html

Portál TREND.SK vydavateľstva News and Media Holding a.s. - Podnikanie
Spravodajský portál týždenníka TREND, ktorý denne prináša aktuálne spravodajstvo a pôvodný obsah od online redakcie a reportérov týždenníka TREND, požiadal PaedDr. Ľuboša Ďurdiaka, PhD., AFIAP o odborné názory v súvislosti s pripravovaným článkom redakcie. Príspevok "Zúrivý kútik: Miesto v práci, kde by ste palicou legálne rozmlátili tlačiareň" bol uverejnený dňa 19.10.2016. V článku sa doktor Ďurdiak vyjadroval napríklad k témam: emócia hnevu a jej príčiny na pracovisku, zamestnanec ako neriadená strela, ohrozovanie iných, adekvátne sebaformovanie a sebarealizácia v zamestnaní. Téma je publikovaná a dostupná on-line na adrese http://www.etrend.sk/podnikanie/zurivy-kutik-miesto-v-praci-kde-by-ste-palicou-legalne-rozmlatili-tlaciaren.html

Portál TREND.SK vydavateľstva News and Media Holding a.s. - Podnikanie
Spravodajský portál týždenníka TREND, ktorý denne prináša aktuálne spravodajstvo a pôvodný obsah od online redakcie a reportérov týždenníka TREND, požiadal PaedDr. Ľuboša Ďurdiaka, PhD., AFIAP o odborné názory v súvislosti s pripravovaným článkom redakcie. Príspevok "Štvrté kolo a stále nič: Keď sa pohovory ťahajú donekonečna a ešte ďalej" bol uverejnený dňa 9.9.2016. V článku sa doktor Ďurdiak vyjadroval napríklad k témam: chyby personálnych agentúr, netrpezlivosť uchádzačov, orientácia na skutočne kvalitného kandidáta, kvalitný výber vs. povrchný nábor. Téma je publikovaná a dostupná on-line na adrese http://www.etrend.sk/podnikanie/stvrte-kolo-a-stale-nic-ked-sa-pohovory-tahaju-donekonecna-a-este-dalej.html

Portál TREND.SK vydavateľstva News and Media Holding a.s. - Podnikanie
Spravodajský portál týždenníka TREND, ktorý denne prináša aktuálne spravodajstvo a pôvodný obsah od online redakcie a reportérov týždenníka TREND, požiadal PaedDr. Ľuboša Ďurdiaka, PhD., AFIAP o odborné názory v súvislosti s pripravovaným článkom redakcie. Príspevok "9 rád, keď veteránovi prikazuje mladík s mliekom na brade" bol uverejnený dňa 22.8.2016. V článku sa doktor Ďurdiak vyjadroval k problematike medzigeneračných vzťahov na pracoviskách. Uviedol, čím sa vyznačujú mladí a čím starši zamestnanci a ako efektívne budovať vekovo zmiešaný tím. Téma je publikovaná a dostupná on-line na adrese http://www.etrend.sk/podnikanie/medzigeneracna-zrazka-9-rad-ked-veteranovi-prikazuje-mladik-s-mliekom-na-brade.html

Portál TREND.SK vydavateľstva News and Media Holding a.s. - Podnikanie
Spravodajský portál týždenníka TREND, ktorý denne prináša aktuálne spravodajstvo a pôvodný obsah od online redakcie a reportérov týždenníka TREND, požiadal PaedDr. Ľuboša Ďurdiaka, PhD., AFIAP o odborné názory v súvislosti s pripravovaným článkom redakcie. Príspevok "Šikanovanie v práci: 9 rád, keď ukradnutá desiata prestáva byť vtipná" bol uverejnený dňa 2.8.2016. V článku vám doktor Ďurdiak prezradí napr. to, kedy sa mať v práci na pozore, ako niektorí nadriadení zakrývajú svoju neschopnosť a nízku odbornú úroveň, aký je rozdiel medzi mobbingom a bossingom, aký je význam firemnej kultúry a aké úskočné taktiky v podobe intríg sa na pracoviskách využívajú. Téma je publikovaná a dostupná on-line na adrese http://www.etrend.sk/podnikanie/sikanovanie-v-praci-9-rad-ked-ukradnuta-desiata-prestava-byt-vtipna.html

Portál TREND.SK vydavateľstva News and Media Holding a.s. - Podnikanie
Spravodajský portál týždenníka TREND, ktorý denne prináša aktuálne spravodajstvo a pôvodný obsah od online redakcie a reportérov týždenníka TREND, požiadal PaedDr. Ľuboša Ďurdiaka, PhD., AFIAP o odborné názory v súvislosti s pripravovaným článkom redakcie. Príspevok "Sprievodca pracovným dňom: Prečo sú pondelkové mítingy zbytočné" bol uverejnený dňa 11.4.2016. Článok sa zaoberá rozvrhom a štruktúrou pracovného dňa z hľadiska efektívnosti vykonávaných činností, rozoberá, ako si zabezpečiť nerušený pracovný rytmus, ako nemrhať svojou energiou, kedy môžeme podávať najvyššie výkony a pod. Spracovaná téma spolu s odbornými názormi Dr. Ľ. Ďurdiaka je dostupná on-line na adrese http://www.etrend.sk/podnikanie/sprievodca-pracovnym-dnom-preco-su-pondelkove-mitingy-zbytocne.html

Portál TREND.SK vydavateľstva News and Media Holding a.s. - Podnikanie
Spravodajský portál týždenníka TREND, ktorý denne prináša aktuálne spravodajstvo a pôvodný obsah od online redakcie a reportérov týždenníka TREND, požiadal PaedDr. Ľuboša Ďurdiaka, PhD., AFIAP o odborné názory v súvislosti s pripravovaným článkom redakcie. Príspevok "Polhodina na obed nestačí, kvalitná práca si vyžaduje viac prestávok" bol uverejnený dňa 26.02.2016. Dozviete sa v ňom, či existuje ideálna štruktúra pracovného dňa, čo na ňu vplýva, kedy človek podáva najvyššie výkony počas dňa i týždňa, ale aj to, čo sú to mikroprestávky a ako súvisia so psychohygienou človeka. Spracovaná téma spolu s odbornými názormi Dr. Ľ. Ďurdiaka je dostupná on-line na adrese http://www.etrend.sk/podnikanie/polhodina-na-obed-nestaci-kvalitna-praca-vyzaduje-viac-prestavok.html

Portál TREND.SK vydavateľstva News and Media Holding a.s. - Podnikanie
Spravodajský portál týždenníka TREND, ktorý denne prináša aktuálne spravodajstvo a pôvodný obsah od online redakcie a reportérov týždenníka TREND, požiadal PaedDr. Ľuboša Ďurdiaka, PhD. o odborný názor v súvislosti s pripravovaným článkom redakcie. Príspevok s názvom "Tomášovia vs. Bonifácovia: Aká kariéra čaká ľudí s prapodivnými menami" bol uverejnený dňa 24.09.2015. Dozviete sa, ako mená ľudí vplývajú na iných ľudí, čo spúšťajú v ich psychike a či mená vplývajú aj na rozhodovanie personalistov pri výberovom procese. Spracovaná téma spolu s odbornými názormi Dr. Ľ. Ďurdiaka je dostupná on-line na adrese http://www.etrend.sk/podnikanie/tomasovia-vs-bonifacovia-aka-kariera-caka-ludi-s-prapodivnymi-menami.html

Portál TREND.SK vydavateľstva TREND Holding, spol. s r.o. - Podnikanie
Spravodajský portál týždenníka TREND, ktorý denne prináša aktuálne spravodajstvo a pôvodný obsah od online redakcie a reportérov týždenníka TREND, požiadal PaedDr. Ľuboša Ďurdiaka, PhD. o odborný názor v súvislosti s pripravovaným článkom redakcie. Príspevok s názvom "Ste tehotná komunistka? 9 rád, ako na nevhodné otázky na pohovore" bol uverejnený dňa 9.07.2015 a dočítať sa v ňom môžete, aké sú nepovolené otázky personalistov a ako na ne reagovať. Spracovaná téma spolu s odbornými názormi Dr. Ľ. Ďurdiaka je dostupná on-line na adrese http://www.etrend.sk/podnikanie/ste-tehotna-komunistka-9-rad-ako-vzdorovat-nevhodnym-otazkam-na-pohovoroch.html

Portál TREND.SK vydavateľstva TREND Holding, spol. s r.o. - Podnikanie
Spravodajský portál týždenníka TREND, ktorý denne prináša aktuálne spravodajstvo a pôvodný obsah od online redakcie a reportérov týždenníka TREND, požiadal PaedDr. Ľuboša Ďurdiaka, PhD. o odborný názor v súvislosti s pripravovaným článkom redakcie. Príspevok s názvom "Sexizmus na pracovisku: 9 rád, čo si počať, keď kolegov dráždia feromóny" bol uverejnený dňa 18.05.2015 a dočítať sa v ňom môžete, od čoho závisí čo už je vnímané ako sexuálne obťažovanie, kto je jeho najčastejším cieľom a ako sa mu brániť. Spracovaná téma spolu s odbornými názormi Dr. Ľ. Ďurdiaka je dostupná on-line na adrese http://www.etrend.sk/podnikanie/sexizmus-na-pracovisku-9-rad-co-si-pocat-ked-kolegov-drazdia-feromony.html

Portál TREND.SK vydavateľstva TREND Holding, spol. s r.o. - Riadenie a kariéra
Spravodajský portál týždenníka TREND, ktorý denne prináša aktuálne spravodajstvo a pôvodný obsah od online redakcie a reportérov týždenníka TREND, požiadal PaedDr. Ľuboša Ďurdiaka, PhD. o odborný názor v súvislosti s pripravovaným článkom redakcie. Príspevok s názvom "Diskriminované, podceňované, odsudzované. Prečo svet potrebuje viac žien - manažérok" bol uverejnený dňa 02.03.2015 a dočítať sa v ňom môžete o tom, prečo dochádza k diskriminácii žien v pracovnom prostredí a to najmä na manažérskych pozíciách. Spracovaná téma spolu s odbornými názormi Dr. Ľ. Ďurdiaka je dostupná on-line na adrese http://www.etrend.sk/podnikanie/diskriminovane-podcenovane-odsudzovane-preco-svet-potrebuje-viac-zien-manazerok.html

Portál TREND.SK vydavateľstva TREND Holding, spol. s r.o. - Riadenie a kariéra
Spravodajský portál týždenníka TREND, ktorý denne prináša aktuálne spravodajstvo a pôvodný obsah od online redakcie a reportérov týždenníka TREND, požiadal PaedDr. Ľuboša Ďurdiaka, PhD. o odborný názor v súvislosti s pripravovaným článkom redakcie. Príspevok s názvom "Miesta, kde šéfovia neexistujú a ľudia si vládnu sami" bol uverejnený dňa 15.1.2015 a dočítať sa v ňom môžete o výhodách i úskalich demokratickej pracovnej kultúry v kanceláriách. Spracovaná téma spolu s odbornými názormi Dr. Ľ. Ďurdiaka je dostupná on-line na adrese http://www.etrend.sk/podnikanie/miesta-kde-sefovia-neexistuju-a-ludia-si-vladnu-sami.html

Portál TREND.SK vydavateľstva TREND Holding, spol. s r.o. - Riadenie a kariéra
Spravodajský portál týždenníka TREND, ktorý denne prináša aktuálne spravodajstvo a pôvodný obsah od online redakcie a reportérov týždenníka TREND, požiadal PaedDr. Ľuboša Ďurdiaka, PhD. o odborný názor v súvislosti s pripravovaným článkom redakcie. Príspevok s názvom "Aura krásy: Ako sa darí atraktívnym ľuďom k sebe prilákať viac peňazí a výhod" bol uverejnený dňa 20.11.2014. Krásni ľudia to môžu mať naozaj v živote o niečo ľahšie. Neznamená to však, že musia byť úspešnejší a už vôbec nie, že musia byť so sebou a svojimi výkonmi spokojnejší ako ľudia, ktorí neboli obdarení fyzickou krásou. Článok sa dotýka aj toho, ako je na tom vnútorná krása človeka, krása jeho charakteru. Spracovaná téma spolu s odbornými názormi Dr. Ľ. Ďurdiaka je dostupná on-line na adrese http://podnikanie.etrend.sk/podnikanie-riadenie/aura-krasy-ako-sa-dari-atraktivnym-ludom-k-sebe-prilakat-viac-penazi-a-vyhod.html

Portál TREND.SK vydavateľstva TREND Holding, spol. s r.o. - Riadenie a kariéra
Spravodajský portál týždenníka TREND, ktorý denne prináša aktuálne spravodajstvo a pôvodný obsah od online redakcie a reportérov týždenníka TREND, požiadal PaedDr. Ľuboša Ďurdiaka, PhD. o odborný názor v súvislosti s pripravovaným článkom redakcie. Príspevok s názvom "Bdelí mutanti: Spánok je slabosť, ktorá kráti čas na prácu" bol uverejnený dňa 4.11.2014. V článku sa dozviete, od čoho závisí naša potreba spánku, koľko spánku potrebujú pre svoju regeneráciu športovci, tínedžeri alebo zamestnanci na zmeny, ale dozviete sa aj to, aké sú dôsledky nedostatku spánku v živote človeka. Spracovaná téma spolu s odbornými názormi Dr. Ľ. Ďurdiaka je dostupná on-line na adrese http://podnikanie.etrend.sk/podnikanie-riadenie/bdeli-mutanti-spanok-je-slabost-ktora-krati-cas-na-pracu.html

Portál TREND.SK vydavateľstva TREND Holding, spol. s r.o. - Riadenie a kariéra
Spravodajský portál týždenníka TREND, ktorý denne prináša aktuálne spravodajstvo a pôvodný obsah od online redakcie a reportérov týždenníka TREND, požiadal PaedDr. Ľuboša Ďurdiaka, PhD. o odborný názor v súvislosti s pripravovaným článkom redakcie. Príspevok s názvom "Kofeínová extáza: Doping, ktorý roztáča začarovaný kruh" bol uverejnený dňa 29.9.2014. Ak vás zaujíma vplyv pitia kávy na organizmus človeka v jeho pracovnom prostredí, tento článok je určený pre vás. Spracovaná téma spolu s odbornými názormi Dr. Ľ. Ďurdiaka je dostupná on-line na adrese http://podnikanie.etrend.sk/podnikanie-riadenie/kofeinova-extaza-doping-ktory-roztaca-zacarovany-kruh.html

Portál TREND.SK vydavateľstva TREND Holding, spol. s r.o. - Riadenie a kariéra
Spravodajský portál týždenníka TREND, ktorý denne prináša aktuálne spravodajstvo a pôvodný obsah od online redakcie a reportérov týždenníka TREND, požiadal PaedDr. Ľuboša Ďurdiaka, PhD. o odborný názor v súvislosti s pripravovaným článkom redakcie. Príspevok s názvom "Studeno-horúci paradox: Aká teplota v práci neotupí koncentráciu?" bol uverejnený dňa 4.9.2014. V článku sa môžete dočítať oteplote ovzdušia na pracovisku a jej vplyve na výkonnosť zamestnancov. Tento aktuálny článok s odbornými názormi Dr. Ľ. Ďurdiaka je dostupný on-line na adrese http://podnikanie.etrend.sk/podnikanie-riadenie/studeno-horuci-paradox-aka-teplota-v-praci-neotupi-koncentraciu.html

Portál TREND.SK vydavateľstva TREND Holding, spol. s r.o. - Riadenie a kariéra
Spravodajský portál týždenníka TREND, ktorý denne prináša aktuálne spravodajstvo a pôvodný obsah od online redakcie a reportérov týždenníka TREND, požiadal PaedDr. Ľuboša Ďurdiaka, PhD. o odborný názor v súvislosti s pripravovaným článkom redakcie. Príspevok s názvom "Športovci si nabiehajú na vrchol, vyrastajú z nich vodcovia a žiadaní pracovníci" bol uverejnený dňa 13.8.2014. V článku sa môžete dočítať o súvislostiach medzi aktívnym pohybom a podporou mentálnych procesov, ako aj o význame športovania pre úspešné uplatnenie sa na trhu práce. Tento aktuálny článok s odbornými názormi Dr. Ľ. Ďurdiaka je dostupný on-line na adrese http://podnikanie.etrend.sk/podnikanie-riadenie/sportovci-si-nabiehaju-na-vrchol-vyrastaju-z-nich-vodcovia-a-ziadani-pracovnici.html

Portál TREND.SK vydavateľstva TREND Holding, spol. s r.o. - Riadenie a kariéra
Spravodajský portál týždenníka TREND, ktorý denne prináša aktuálne spravodajstvo a pôvodný obsah od online redakcie a reportérov týždenníka TREND, požiadal PaedDr. Ľuboša Ďurdiaka, PhD. o odborný názor v súvislosti s pripravovaným článkom redakcie. Príspevok s názvom "Hudba v práci: Nahučia slúchadlá do hlavy lepší výkon?" bol uverejnený dňa 24.6.2014. V článku sa môžete dočítať o vplyve hudby na psychiku človeka a jeho výkonnosť v práci i v bežnom živote. Tento aktuálny článok s odbornými názormi Dr. Ľ. Ďurdiaka je dostupný on-line na adrese http://podnikanie.etrend.sk/podnikanie-riadenie/hudba-v-praci-nahucia-sluchadla-do-hlavy-lepsi-vykon.html

Portál TREND.SK vydavateľstva TREND Holding, spol. s r.o. - Riadenie a kariéra
Spravodajský portál týždenníka TREND, ktorý denne prináša aktuálne spravodajstvo a pôvodný obsah od online redakcie a reportérov týždenníka TREND, požiadal PaedDr. Ľuboša Ďurdiaka, PhD. o odborný názor v súvislosti s pripravovanou témou redakcie. Článok s názvom "Podivné chúťky či účinné vrtochy? Šéfov štýl vedenia zamestnanec ovplyvní len ťažko" bol uverejnený dňa 20.5.2014. Dozviete sa v ňom, ako interné firemné predpisy a nariadenia nebývajú vždy logické a na zamestnancov môžu pôsobiť iba ako nepochopiteľné vrtochy ich šéfa. Článok s odbornými názormi Dr. Ľ.Ďurdiaka je dostupný on-line na adrese http://podnikanie.etrend.sk/podnikanie-riadenie/podivne-chutky-ci-ucinne-vrtochy-sefov-styl-vedenia-zamestnanec-ovplyvni-len-tazko.html

Portál TREND.SK vydavateľstva TREND Holding, spol. s r.o. - Riadenie a kariéra
Spravodajský portál týždenníka TREND, ktorý denne prináša aktuálne spravodajstvo a pôvodný obsah od online redakcie a reportérov týždenníka TREND, požiadal PaedDr. Ľuboša Ďurdiaka, PhD. o odborný názor v súvislosti s pripravovaným článkom redakcie. Článok Adriána Berecza s názvom "Skrývaním vlastnej kože klienta nevydesíte" bol uverejnený dňa 5.5.2014. Dotýka sa postupov a predsudkov zamestnávateľov voči kandidátom pri výberových konaniach (ale aj pri zamestnancoch), ktorí vzhľadom vyčnievajú z obrazu ideálneho zamestnanca, lebo sa vyznačujú potetovaním, či piercingom. Tento aktuálny článok s odbornými názormi Dr. Ľ.Ďurdiaka je dostupný on-line na adrese http://podnikanie.etrend.sk/podnikanie-riadenie/skryvanim-vlastnej-koze-klienta-nevydesite.html 

Portál spoločnosti ACTION & HEALTH, s.r.o. - Inšpirujúce osobnosti
Portál www.vladozlatos.com, špecializujúci sa na problematiku fyzického i duševného zdravia, pohyb a výživ, uverejnil  dňa 28.6.2012 rozhovor s PaedDr. Ľubošom Ďurdiakom, PhD. na tému emócií a emocionálnej inteligencie. Rozhovor s názvom "Ľuboš Ďurdiak - interview o emočnej inteligencii" a s podnázvom "Ľuboš Ďurdiak: Vďaka emóciám je náš život farebnejší" je dostupný on-line na stránke: http://www.vladozlatos.com/blog/clanky-o-zdravi/lubos-durdiak-interview-o-emocnej-inteligencii.html.

Portál spoločnosti ACTION & HEALTH, s.r.o. - Inšpirujúce osobnosti
Portál www.vladozlatos.com, špecializujúci sa na problematiku fyzického i duševného zdravia, pohyb a výživu, uverejnil dňa 23.9.2011 rozhovor s PaedDr. Ľubošom Ďurdiakom, PhD. o poznávaní slabých i silných stránok osobnosti človeka ako aj o psychohygiene, duševnom zdraví a sebauplatnení sa v súčasnom vysoko konkurenčnom prostredí. Rozhovor s názvom "Ľuboš Ďurdiak - interview o sebapoznávaní a duševnom zdraví" je dostupný on-line na stránke: http://www.vladozlatos.com/blog/clanky-o-zdravi/lubos-durdiak-interview.html.

Portál spoločnosti Zzz.sk s.r.o. - Články a spravodajstvo - Duševné zdravie
Portál www.zzz.sk špecializujúci sa na informácie a zoznamy z oblasti zdravotníctva, zdravia a zdravého životného štýlu uverejnil dňa 26.11.2010 článok o psychohygiene, ktorý prevzal z časopisu Bedeker zdravia. Názov článku je "Psychohygiena - cesta k duševnému zdraviu" a môžete ho nájsť online na stránke: http://www.zzz.sk/?clanok=9418.

 

Agentúra PSYCHOTREND & Discvery Trend

Precestoval som celý svet, a musím uznať, že s takýmto fenoménom sa človek len tak ľahko alebo často zasa nestretne!
Akad. mal. Frank Jalšovský
výtvarník a prezident Discovery Fine Arts Inc.

Unikátnosť konzultácií spočíva v tom, že v pomerne krátkom čase spoznáte možnosti, ktoré Vám dokážu zjednodušiť a skrátiť náročnú cestu za stanoveným cieľom. Investované prostriedky do akýchkoľvek služieb pána Ďurdiaka prinášajú zhodnotenia vo vnútornom postoji ako aj v dosahovaných výsledkoch.
Ing. Marcela Cerulíková
riaditeľka ľudských zdrojov, členka dozornej rady Doprastav, a.s.

Keby mi dnes dal niekto otázku, či odporúčam služby spoločnosti PSYCHOTREND, poviem iba toľko: "Kto neskúsil, neuverí!".
Ing. Pavel Geršl
oblastný manažér spoločnosti Best Consult Group s.r.o.

Ukázalo sa, že už po niekoľkých málo sedeniach si odborný poradca rýchlo získal dôveru a dokázal identifikovať a pochopiť potreby účastníkov poradenstva. Svojim poradenským prístupom prispel k lepšiemu poznaniu ich potenciálu ako aj ich slabších stránok.
Ing. Richard Páleník
riaditeľ pre predaj a služby zákazníkom Telefónica O2 Slovakia, s.r.o.

Ľuboš Ďurdiak je človek s mimoriadnou schopnosťou v pozitívnom zmysle slova vidieť "do človeka". Jeho analyticko - psychologické danosti sú nezvyčajné. Je až neuveriteľné, že celý proces sa "odohrá" za relatívne krátky čas, ale tento čas určite patrí k tým, na ktorý sa nezabúda.
Ing. Milan Jalšovský
riaditeľ obchodného zastúpenia pre SRSCHRACK SECONET AG

Doterajšie skúsenosti s poradenskou a školiacou činnosťou boli úplne iné a originálny prístup PaedDr. Ľ. Ďurdiaka, PhD. dokázal zmeniť názor na poradenstvo aj tých najväčších skeptikov.
Ing. Peter Daubner
riaditeľ obchodného zastúpenia CAPITOL, a.s.

Štýl fotografovania a výsledné fotografie, ktoré som si sama vyskúšala u doktora Ľuboša Ďurdiaka, sú o vystihnutí čŕt osobnosti človeka, jeho duše, je to ako dobrý portrét dobrého maliara. Takéhoto fotografa, ktorý je zároveň aj dobrým psychológom, odporúčam každému.
MUDr. Jana Kelová, CSc.
majiteľka spoločnosti Benevita s.r.o.

Prejsť na:

google.com/+ĽubošĎurdiak

VŠETKY REFERENCIE

My v médiách

Rýchly kontakt

Objednávka

E-poradňa
 

Predvoľby súkromia
Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti

Prihlásenie