Panel používateľa

Medzinárodné ocenenia a publikácie fotografických diel | Discovery Core & Strategy Insights

Fotografie doktora Ľuboša Ďurdiaka boli akceptované na mnohých medzinárodných súťažiach, ktorých garantom bola Medzinárodná federácia fotografického umenia - Fédération Internationale de l´Art Photographique (FIAP) so sídlom v Paríži, Americká fotografická asociácia - Photographic Society of America (PSA) so sídlom v Oklahoma City a Kráľovská fotografická spoločnosť - Royal Photographic Society (RPS) so sídlom v Londýne ai.

V rokoch 2014 - 2015 boli fotografie doktora Ľuboša Ďurdiaka vybrané a akceptované na 30. medzinárodných fotografických salónoch v 15 krajinách (Slovensko, Česká republika, Rusko, Srbsko, Slovinsko, Čierna Hora, Bulharsko, Ukrajina, Nemecko, Veľká Británia, Írsko, Saudská Arábia, Egypt, Bahrain, India), kde získal 8 významných ocenení.

Česká federácia fotografického umenia mu v rámci medzinárodnej súťaže pod patronátom FIAP, IAAP, ČFFU a PSA udelila za jeho reportážnu snímku zlatú medailu. Na medzinárodnej súťaži fotografického umenia v Nemecku mu bolo udelené ocenenie "Honorable mention" od Nemeckej spoločnosti pre fotografiu, v Írsku garantovanej PSA mu boli udelené dve ocenenia "Honorable mention" od domáceho usporiadateľského fotosalónu Photo Club Emerald. Na medzinárodných súťažiach fotografického umenia organizovaných na Slovensku mu v Ružomberku bolo udelené ocenenie "Honorable mention" od Americkej fotografickej asociácie a v Bardejove cena "Grand prix of the town of Bardejov". V rámci medzinárodnej reportérskej fotografickej súťaže organizovanej na Ukrajine mu bolo udelené ocenenie "Diploma from Salon" a v rámci medzinárodnej súťaže v Rusku mu bolo udelené ocenenie "Bronze SALON medal".

Fotografie z jeho portfólia boli vybraté aj v rámci súťaží, ktoré vyhlásili odborné fotografické časopisy v Českej republike (Československá fotografia, Digitální foto magazín a Foto-Video). So svojim fotografickým dielom sa v jednej medzinárodnej súťaži organizovanej odborným časopisom umiestnil na prvom mieste a v inej zo sériou štyroch fotografií na mieste treťom a v roku 2016 získala séria jeho zátiší umietnenie Top-foto súťažného kola.

Mnohé jeho snímky sú publikované na webových stránkach podnikateľov a umelcov, v zahraničných fotografických katalógoch, ale aj v dokumentárnej knižnej forme. Sú to najmä portréty osobností, dokumentárna a reportážna fotografia, produktová umelecká fotografia v rámci psychológie reklamy.

V januári 2016 bol doktorovi Ľubošovi Ďurdiakovi pridelený tvorivý titul AFIAP (Artiste de la Fédération Internationale de l´Art Photographique) od Medzinárodnej federácie fotografického umenia (FIAP) spadajúcej pod UNESCO. Vybrané fotografické práce doktora Ďurdiaka sú uložené v depozite Musée de l´Elysée vo švajčiarskom Lausanne ako súčasť medzinárodného kultúrneho dedičstva.

FOTOGRAFICKÉ SÚŤAŽE POD PATRONÁTOM MEDZINÁRODNÝCH FOTOGRAFICKÝCH ASOCIÁCIÍ

Tieto fotosúťaže a výstavy sú realizované pod patronátom medzinárodných svetových organizácií, ktoré definujú požiadavky na kvalitné fotografie v ich jednotlivých kategóriách. Zástupcovia týchto organizácií dohliadajú, aby pri jednotlivých podujatiach boli dodržané medzinárodne definované zásady fotografovania. Každý snímok, ktorý je takýmto združením akceptovaný, tak spĺňa najvyššie fotografické kvality podľa svetovo uznávaných štandardov.

Medzi tieto organizácie patrí Medzinárodná federácia fotografického umenia - Fédération Internationale de l´Art Photographique (FIAP) so sídlom v Paríži, Americká fotografická asociácia - Photographic Society of America (PSA) so sídlom v Oklahoma City, Kráľovská fotografická spoločnosť - Royal Photographic Society so sídlom v Londýne, Federation of Indian Photography - Federácia indickej fotografie so sídlom v Kolkate (FIP), Deutscher Verband für Fotografie e.V. (DVF) - Nemecká spoločnosť pre fotografiu so sídlom v Essene, Česká federácia fotografického umenia (ČFFU) so sídlom v Prahe a Zväz slovenských fotografov so sídlom v Ružomberku (ZSF) ai.

V rokoch 2014 - 2015 boli fotografie doktora Ľuboša Ďurdiaka akceptované na 30. medzinárodných fotografických salónoch v 15 krajinách (Slovensko, Česká republika, Rusko, Srbsko, Slovinsko, Čierna Hora, Bulharsko, Ukrajina, Nemecko, Veľká Británia, Írsko, Saudská Arábia, Egypt, Bahrain, India), kde získal aj 8 významných ocenení.

GoldMedal_ČFFU_LubosDurdiak-com 

 • PhotoArt magazine, Prague, Czech Republic

Udelenie ocenenia Gold Medal ČFFU za fotografiu v printovej kategórii "Travel" na medzinárodnej súťaži "The April 2015 Salon" pod záštitou FIAP, IAAP, ČFFU a PSA (súťaže sa zúčastnili autori z 57 krajín). Ocenená fotografia je publikovaná v printovom katalógu. 

 • PhotoArt magazine, Prague, Czech Republic

Verejná výstava ocenenej fotografie na medzinárodnej súťaži "The April 2015 Salon" v kategórii "Travel". Usporiadateľskou krajinou bola Česká republika pod záštitou FIAP, IAAP, ČFFU a PSA. Vernisáž medzinárodnej výstavy bola 19. mája 2015 v galérii Písecká brána (Praha).

 • Photo Club Emerald, Bundoran, Ireland

Udelenie dvoch ocenení Honorable Mention za fotografie v kategórii "Open Monochrom" a "Child" na medzinárodnej súťaži 2nd "THREE COUNTRY GRAND CIRCUIT 2014" pod záštitou PSA (súťaže sa zúčastnili autori zo 41 krajín). Fotografie boli publikované vo vydanom elektronickom katalógu CATALOGUE Salon Ireland. Strany 25, 33, 124, 134 (15.02.2015). Download: http://www.photoclubemerald.com/main/_site/pdf/download/4/2ND_TREE_COUNTRIES_CIRCUIT_IRELAND_2014.pdf.

Honorable Mention for Lubos Durdiak

 • Photo Club Emerald, Bundoran, Ireland

Verejná výstava ocenených fotografií dňa 16.01.2015 a 23.01.2015 v kategórii "Open Monochrom" a "Child" v usporiadateľskej krajine medzinárodnej súťaže 2nd "THREE COUNTRY GRAND CIRCUIT".

 • Fotosalón STROM, Slovensko

Udelenie ocenenia Honorable Mention PSA za fotografiu v kategórii "Travel" na medzinárodnej súťaži "30-th Photo Salon STROM 2015" organizovanej pod záštitou FIAP, PSA, RPS, ZSF a s podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Zaradenie do katalógu fotografov s víťaznými snímkami.

lubosdurdiak-com-honorablemention-psa-sk-1alubosdurdiak-com-honorablemention-psa-sk-1b

 • Fotosalón STROM, Slovensko

Verejná výstava ocenenej fotografie na medzinárodnej súťaži "30-th Photo Salon STROM 2015" v kategórii "Travel". Usporiadateľskou krajinou bola Slovenská republika pod záštitou FIAP, PSA, RPS, ZSF a s podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Vernisáž výstavy 30. ročníka medzinárodnej výstavy STROM bola 11. apríla 2015 v Liptovskom múzeu v Ružomberku.

 • Salon VHS Fotogruppe Dillingen, Deutschland

Udelenie ocenenia Honorable Mention DVF za fotografiu v kategórii "Travel Photography" na medzinárodnej súťaži "2nd Bavarian International Circuit 2015" organizovanej pod záštitou FIAP, PSA, DVF. Zaradenie do printového katalógu fotografov s víťaznými snímkami.

Certificate_Deutscher Verband für Fotografie

 • Salon VHS Fotogruppe Dillingen, Deutschland

Verejná výstava ocenenej fotografie na medzinárodnej súťaži "2nd Bavarian International Circuit 2015" v kategórii "Travel Photography" organizovanej v Nemecku pod záštitou FIAP, PSA, DVF.

 • Fotoklub BARDAF Bardejov, Slovensko

Udelenie ocenenia Grand prix mesta Bardejov za fotografiu v kategórii "Photojournalism" na medzinárodnej súťaži "2. Spring Fotosalon BARDAF 2015" organizovanej pod záštitou FIAP a mesta Bardejov. Zaradenie do printového katalógu fotografov s víťaznými snímkami. Do súťaže sa zapojilo 250 fotografov z 58 krajín, porota hodnotila 3500 fotografií.

Grand Prix to Lubos Durdiak

 • Fotoklub BARDAF Bardejov, Slovensko

Verejná výstava ocenenej fotografie na medzinárodnej súťaži "2. Spring Fotosalon BARDAF 2015" v kategórii "Photojournalism" organizovanej pod záštitou FIAP a mesta Bardejov vo výstavnej sieni Odboru kultúry Mestského úradu Bardejov. Slávnostná vernisáž sa konala 27. 6. 2015. Výstava potrvá do 27. júla 2015. V tom istom termíne prebieha paralelne výstava aj v priestoroch kina v Bardejovských kúpeloch.

Brondzová medaila - Russia - PaedDr. Ľuboš Ďurdiak, PhD., AFIAP

 • Photo club "PENZA", Penza, Russia

Udelenie ocenenia Bronze SALON medal za fotografiu v kategórii "EMOTIONS" na medzinárodnej súťaži "1st EXHIBITION OF PHOTOGRAPHY "CHILD 2015" pod záštitou FIAP, PSA, UPI, PAS, PASCAL. Súťaže v tejto kategórii sa zúčastnili autori z 57 štátov. Ocenená fotografia je publikovaná v printovom katalógu.

 • Ukrainian Center forPhotographic Art & National University Ostrog Academy, Ukraine

Udelenie ocenenia Diploma from Salon za sériu fotografií v kategórii "Sport (series of photos)" na medzinárodnej súťaži "LifePressPhoto - International Salon of reporter photography 2015" organizovanej pod záštitou National University Ostrog Academy, Ukrainian Center forPhotographic Art a studio Upharvateri istyn. Zaradenie do elektronického katalógu fotografov s víťaznými snímkami. Do súťaže sa zapojilo 356 fotografov zo 44 krajín, porota hodnotila 4734 fotografií.

 • PhotoArt magazine, Prague, Czech Republic

Akceptácia 10 fotografií na medzinárodnej súťaži v kategórii "Open monochrome", "Open color", "Humor" a v printovej kategórii "Travel" na medzinárodnej súťaži "The April 2015 Salon" pod záštitou FIAP, IAAP, ČFFU a PSA. Zaradenie do zoznamu fotografov s akceptovanými fotografiami vo vydanom katalógu (tlač).

 • Fotoklub Bardaf, Slovensko

Akceptácia 2 fotografii na medzinárodnej súťaži "3. Bardaf International Exhibition 2014" v kategórii "Free Theme" pod záštitou FIAP, UNESCO a mesta Bardejov. Zaradenie do zoznamu fotografov s akceptovanými fotografiami vo vydanom katalógu (tlač).

 • Photo Club Emerald, Bundoran, Ireland

Akceptácia 12 fotografií na medzinárodnej súťaži 2nd "THREE COUNTRY GRAND CIRCUIT 2014" v kategórii "Woman", "Open Color", Open Monochrome", "People", Photojournalism" a "Child" pod záštitou PSA a zaradenie do zoznamu fotografov s akceptovanými fotografiami vo vydanom elektronickom katalógu. Strany 141, 153, 164, 202, 214, 225 (15.02.2015). Download: http://www.photoclubemerald.com/main/_site/pdf/download/4/2ND_TREE_COUNTRIES_CIRCUIT_IRELAND_2014.pdf

 • Salon MONTENEGRO, Montenegro [Čierna Hora]

Akceptácia 2 fotografií na medzinárodnej súťaži 2nd "THREE COUNTRY GRAND CIRCUIT 2014" v kategórii "City Life" a "Child" pod záštitou PSA a zaradenie do zoznamu fotografov s akceptovanými fotografiami vo vydanom elektronickom katalógu.

 • Salon SERBIA, Serbia

Akceptácia 3 fotografií na medzinárodnej súťaži 2nd "THREE COUNTRY GRAND CIRCUIT 2014" v kategórii "City Life" a "Child" pod záštitou PSA a zaradenie do zoznamu fotografov s akceptovanými fotografiami vo vydanom elektronickom katalógu.

 • Salon Digital Photo World, Novi Sad - Serbia

Akceptácia fotografie na medzinárodnej súťaži 1st International Salon of Photography DIGITAL PHOTO WORLD 2014  v kategórii "Woman" pod záštitou FIAP, PSA a FSS a zaradenie do zoznamu fotografov s akceptovanými fotografiami vo vydanom elektronickom katalógu.

 • Photo club Aleksinac, Serbia

Akceptácia 2 fotografií na medzinárodnej súťaži 1st Circular Exhibition of Photography BISTRICA 2014 v kategórii "Woman" a "Open Monochrome" pod záštitou FIAP, PSA a FSS a zaradenie do zoznamu fotografov s akceptovanými fotografiami vo vydanom elektronickom katalógu.

 • Digital Photo Archive Limited, Ireland

Akceptácia 5 fotografií na medzinárodnej súťaži 1st International Salon of Photography "IRELAND EXHIBITION 2014" v kategórii "Photo Travel", "Woman" a "Open Monochrome" pod záštitou PSA a zaradenie do zoznamu fotografov s akceptovanými fotografiami vo vydanom elektronickom katalógu.

 • Best One Shot Salon, India

Akceptácia 3 fotografií na medzinárodnej súťaži "2ND BOS International Salon of Projected Images 2015" v kategórii "Photo Travel a "Open Color" pod záštitou FIAP, PSA a FIP. Fotografie boli zaradené do zoznamu fotografov s akceptovanými fotografiami vo vydanom elektronickom katalógu.

 • Egypt Salon, Egypt

Akceptácia 2 fotografií na medzinárodnej súťaži "1st season of Middle East Grand Circuit 2015" v kategórii "Child" pod záštitou FIAP, PSA, UPI a IAAP. Fotografie boli zaradené do zoznamu fotografov s akceptovanými fotografiami vo vydanom elektronickom katalógu.

 • Barain Salon, Bahrain

Akceptácia fotografie na medzinárodnej súťaži "1st season of Middle East Grand Circuit 2015" v kategórii "Travel" pod záštitou FIAP, PSA, UPI a IAAP. Fotografia bola zaradená do zoznamu fotografov s akceptovanými fotografiami vo vydanom elektronickom katalógu.

 • Saudi Arabia Salon, Saudi Arabia

Akceptácia 5 fotografií na medzinárodnej súťaži "1st season of Middle East Grand Circuit 2015" v kategórii "Child" a "Travel" pod záštitou FIAP, PSA, UPI a IAAP. Fotografie boli zaradené do zoznamu fotografov s akceptovanými fotografiami vo vydanom elektronickom katalógu.

 • Fotosalón STROM, Slovensko

Akceptácia 4 fotografií na medzinárodnej súťaži "30-th Photo Salon STROM 2015" v kategórii "Travel" pod záštitou FIAP, PSA, RPS, ZSF a s podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Zaradenie do zoznamu fotografov s akceptovanými fotografiami.

 • Southampton Camera Club, Southampton, United Kingdom (Founded 1896)

Akceptácia fotografie na medzinárodnej súťaži "102nd Southampton International Exhibition: 2015" v kategórii "Open Digtal" pod záštitou FIAP, RPS a PSA. Fotografia bola zaradená do zoznamu fotografov s akceptovanými fotografiami vo vydanom elektronickom katalógu.

 • Salon VHS Fotogruppe Dillingen, Deutschland

Akceptácia 6 fotografii na medzinárodnej súťaži "2nd Bavarian International Circuit 2015" v kategórii "Nature Photography", "Color (open)" a "Travel Photography" pod záštitou FIAP, PSA a DVF. Zaradenie do zoznamu fotografov s akceptovanými fotografiami vo vydanom printovom katalógu.

 • Salon DVF Bayern, Deutschland

Akceptácia 3 fotografii na medzinárodnej súťaži "2nd Bavarian International Circuit 2015" v kategórii "Monochrome (open)" a "Travel Photography" pod záštitou FIAP, PSA a DVF. Zaradenie do zoznamu fotografov s akceptovanými fotografiami vo vydanom printovom katalógu.

 • Salon Fotografische Gesellschaft, Deutschland

Akceptácia fotografie na medzinárodnej súťaži "2nd Bavarian International Circuit 2015" v kategórii "Monochrome (open)" pod záštitou FIAP, PSA a DVF. Zaradenie do zoznamu fotografov s akceptovanými fotografiami vo vydanom printovom katalógu.

 • Salon Aleksinac, Serbia

Akceptácia 6 fotografii na medzinárodnej súťaži "CIRCUIT EXHIBITION PORTRAIT 2015 - ALEKSINAC" v kategórii "Portrait", "People and street" a "Free (color)" pod záštitou FIAP, PSA, Photo Association of Serbia, International United Photographer, Image Sans Frontiere Academy Of Photography Bulgaria Yanka Kyurkcheva a The Image Colleague Society (ICS). Zaradenie do zoznamu fotografov s akceptovanými fotografiami vo vydanom elektronickom katalógu. 

 • Salon Paracin, Serbia

Akceptácia 6 fotografii na medzinárodnej súťaži "CIRCUIT EXHIBITION PORTRAIT 2015 - PARACIN" v kategórii "People and street", "Free (monochrome)" a "Free (color)" pod záštitou FIAP, PSA, Photo Association of Serbia, International United Photographer, Image Sans Frontiere Academy Of Photography Bulgaria Yanka Kyurkcheva a The Image Colleague Society (ICS). Zaradenie do zoznamu fotografov s akceptovanými fotografiami vo vydanom elektronickom katalógu.

 • Salon VIDIN, Bulgaria

Akceptácia fotografie na medzinárodnej súťaži "CIRCUIT EXHIBITION PORTRAIT 2015 - VIDIN" v kategórii "Free (monochrome)" pod záštitou FIAP, PSA, Photo Association of Serbia, International United Photographer, Image Sans Frontiere Academy Of Photography Bulgaria Yanka Kyurkcheva a The Image Colleague Society (ICS). Zaradenie do zoznamu fotografov s akceptovanými fotografiami vo vydanom elektronickom katalógu.

 • Photo club "PHOTO CLUB 202", Serbia

Akceptácia 8 fotografii na medzinárodnej súťaži "CIRCUIT EXHIBITION PORTRAIT 2015 - Zajecar" v kategórii "Portrait", "People and street", "Free (monochrome)" a "Free (color)" pod záštitou FIAP, PSA, Photo Association of Serbia, International United Photographer, Image Sans Frontiere Academy Of Photography Bulgaria Yanka Kyurkcheva a The Image Colleague Society (ICS). Zaradenie do zoznamu fotografov s akceptovanými fotografiami vo vydanom elektronickom katalógu.

 • Foto klub Kamnik, Slovenia

Akceptácia 3 fotografii na medzinárodnej súťaži "Love for difference - Salon of photography 2015" v kategórii "Handicap" a "Open" pod záštitou FIAP a FSZ (Photographic Association of Slovenia). Zaradenie do zoznamu fotografov s akceptovanými fotografiami vo vydanom katalógu.

 • Ukrainian Center forPhotographic Art & National University Ostrog Academy, Ukraine

Akceptácia štyroch fotografií v kategórii "Sport (series of photos)" na medzinárodnej súťaži "LifePressPhoto - International Salon of reporter photography 2015" organizovanej pod záštitou National University Ostrog Academy, Ukrainian Center forPhotographic Art a studio Upharvateri istyn. Zaradenie do elektronického katalógu fotografov s akceptovanými snímkami.

 • Fotoklub BARDAF Bardejov, Slovensko

Akceptácia štyroch fotografií v kategórii "Photojournalism" a "Folklore and folk traditions" na medzinárodnej súťaži "2. Spring Fotosalon BARDAF 2015" organizovanej pod záštitou FIAP a mesta Bardejov. Zaradenie do printového katalógu fotografov s víťaznými snímkami.

 • Photo club "PHOTO CLUB 202", Serbia

Akceptácia dvoch fotografii na medzinárodnej súťaži "10rd EXHIBITION OF PHOTOGRAPHY "ROCK 2015 – ZAJECAR", Serbia" v kategórii "Free (monochrome)" pod záštitou FIAP, ICS, Photo Association of Serbia (PAS), International United Photographer (IUP), Image Sans Frontiere Academy Of Photography Bulgaria Yanka Kyurkcheva, The Image Colleague Society (ICS), Hrvatski Fotosavez, Cyprus Photographic Society, PASCAL. Zaradenie do zoznamu fotografov s akceptovanými fotografiami vo vydanom katalógu.

 • Photo Club Bulgaria, Bulgaria

Akceptácia dvoch fotografii na medzinárodnej súťaži "2nd EXHIBITION OF PHOTOGRAPHY "ROCK 2015 – VIDIN", Bulgaria" v kategórii "Free (monochrome)" pod záštitou FIAP, ICS, Photo Association of Serbia (PAS), International United Photographer (IUP), Image Sans Frontiere Academy Of Photography Bulgaria Yanka Kyurkcheva, The Image Colleague Society (ICS), Hrvatski Fotosavez, Cyprus Photographic Society, PASCAL. Zaradenie do zoznamu fotografov s akceptovanými fotografiami vo vydanom katalógu.

 • Photo club Emerald, Bundoran, Ireland

Akceptácia fotografie na medzinárodnej súťaži "2nd International Salon of Photography BUNDORAN 2015" v kategórii "Open Color" pod záštitou Photographic Society of America. Zaradenie do zoznamu fotografov s akceptovanými fotografiami vo vydanom katalógu.

 • Photo club "PENZA", Penza, Russia

Akceptácia troch fotografií v kategórii "EMOTIONS" a "LIFE" na medzinárodnej súťaži "1st EXHIBITION OF PHOTOGRAPHY "CHILD 2015" pod záštitou FIAP, PSA, UPI, PAS, PASCAL. Jednotlivých kategórií súťaže sa zúčastnili autori z 57-61 štátov. Zoznam akceptovaných fotografií je publikovaný v printovom katalógu.

 • Photo club "PHOTO CLUB 202", Zajecar, Serbia

Akceptácia piatich fotografií v kategórii "CHILD", "EMOTIONS", "LIFE", FREE (colors)" a "FREE (monochrome)" na medzinárodnej súťaži "39th EXHIBITION OF PHOTOGRAPHY CHILD 2015" pod záštitou FIAP, PSA, UPI, PAS, PASCAL. Jednotlivých kategórií súťaže sa zúčastnili autori z 57-61 štátov. Zoznam akceptovaných fotografií je publikovaný v printovom katalógu.

Photo Club "PARACIN", Paracin, Serbia

Akceptácia šiestich fotografií v kategórii "CHILD", "EMOTIONS", "LIFE" a FREE (colors)" na medzinárodnej súťaži "3rd EXHIBITION OF PHOTOGRAPHY CHILD 2015" pod záštitou FIAP, PSA, UPI, PAS, PASCAL. Jednotlivých kategórií súťaže sa zúčastnili autori z 57-61 štátov. Zoznam akceptovaných fotografií je publikovaný v printovom katalógu.

 • PhotoArt magazine, Czech Republic

Akceptácia fotografie na medzinárodnej súťaži "Indian Summer 2015" v kategórii "Travel" pod záštitou The International Federation of Photographic Art (FIAP). Zaradenie do zoznamu fotografov s akceptovanými fotografiami vo vydanom katalógu.

 

 

ČASOPISY

 • 1. miesto v medzinárodnej súťaži časopisu Digitální foto magazín na tému "Abstrakce"Digitální foto magazín, 08-09/2014, č. 129, str. 26. ISSN 1214-1550 /ČR/

DIGITÁLNÍ FOTO MAGAZÍN je českou mutáciou britského titulu Digital Camera Magazine, ktorý vychádza v trinástich jazykových verziách, v češtine od roku 2003. Uverejňuje praktické rady a postupy pri fotografovaní, rozhovory so zahraničnými i českými fotografmi a novinky či nezávislé testy fototechniky. Je to najčítanejší a historicky prvý časopis o digitálnom fotografovaní v ČR. Prílohou každého čísla je CD ROM s programami a videotutoriálmi o fotografovaní.

 • 3. miesto v medzinárodnej súťaži s názvom Veľká letná súťaž na tému "Letní lásky - letní krásky". Ocenený bol súbor štyroch portrétnych FineArt fotografií.Mená výhercov boli zverejnené v časopise FotoVideo. 26.9.2013, roč. 17, str. 40-41. /ČR/; súbor štyroch fotografií bol publikovaný na webovom sídle časopisu iFotoVideo.cz

FOTOVIDEO je časopis je určený pre širokú verejnosť, ktorú zaujíma krása fotografie a moderné technológie v oblasti foto, video a imaging. Vychádza 12x ročne od roku 1996. Je členom európskej asociácie EISA.

 • Opakované umiestnenia sa medzi najlepšími súťažnými fotografiami v časopise "Československá fotografie" v rámci vypísanej celoročnej medzinárodnej súťaže. V rokoch 2013 - 2016 vybrala a publikovala redakcia časopisu 15 rôznych fotografií od doktora Ľuboša Ďurdiaka.

ČESKOSLOVENSKÁ FOTOGRAFIE (ČSF) je nezávislý český magazín amatérskych a profesionálnych fotografov z Čiech a zo Slovenska. Vychádza 6x ročne a jeho cieľom je popularizácia fotografie a zvyšovanie jej úrovne v nadväznosti na historické korene českej a slovenskej fotografickej tvorby. Členom redakcie je aj známy fotograf Robert Vano. V každom čísle redakcia vyberá zo súťažných snímok a najlepšie fotografie publikuje v časopise Československá fotografia. Súťažiť je možné celoročne v troch kategóriách:
A) Člověk /reportáž, sport, sociální dokument, rodina, portrét, akt, člověk a zvíře, lidské emoce, mezilidské vztahy,
B) Příroda a krajina /krajinné celky, detaily, makro, zvířata, hmyz, emotivní krajina, voda, živly,
C) Artefakt /zátiší, nalezené zátiší, architektura, stroje a technika, stylizace, dekorativní a abstraktní fotografie, speciální techniky, fotografika.

 • Top-foto medzinárodného súťažnho kola v rámci všetkých vypísaných súťažných kategórií. Ocenená bola séria troch Fine Art fotografií zachytávajúcich zátišia vytvorené technikou maľovania svetlom. (in Československá fotografie", roč. VII., č. 38, 23.12.2016, str. 68-69. ISSN 1804-5200, ČR).
 • Fotografie v rámci jednotlivých súťažných kategórií boli publikované v nasledujúcich číslach ČSF (15x):

Redakciou vybraná a publikovaná fotografia v kategórii "Člověk"
Československá fotografie, 5.2.2013, č. 15, str. 80. ISSN 1804-5200 /ČR/

Redakciou vybraná a publikovaná fotografia v kategórii "Artefakt"
Československá fotografie, 5.8.2013, č. 17, str. 91. ISSN 1804-5200 /ČR/

Redakciou vybraná a publikovaná fotografia v kategórii "Člověk"
Československá fotografie, 10.12.2013, č. 20, str. 84. ISSN 1804-5200 /ČR/

Redakciou vybraná a publikovaná fotografia v kategórii "Artefakt"
Československá fotografie, 3.2.2014, č. 21, str. 95. ISSN 1804-5200 /ČR/

Redakciou vybraná a publikovaná fotografia v kategórii "Člověk"
Československá fotografie, 8.4.2014, č. 22, str. 81. ISSN 1804-5200 /ČR/

Redakciou vybraná a publikovaná fotografia v kategórii "Člověk"
Československá fotografie, 9.6.2014, č. 23, str. 84. ISSN 1804-5200 /ČR/

Redakciou vybraná a publikovaná fotografia v kategórii "Člověk"
Československá fotografie, 5.8.2014, č. 24, str. 82. ISSN 1804-5200 /ČR/

Redakciou vybraná a publikovaná fotografia v kategórii "Artefakt"
Československá fotografie, 5.8.2014, č. 24, str. 93. ISSN 1804-5200 /ČR/

Redakciou vybraná a publikovaná fotografia v kategórii "Člověk"
Československá fotografie, 13.10.2014, č. 25, str. 80. ISSN 1804-5200 /ČR/

Redakciou vybraná a publikovaná fotografia v kategórii "Člověk"
Československá fotografie, 13.02.2015, č. 27, str. 74. ISSN 1804-5200 /ČR/

Redakciou vybraná a publikovaná fotografia v kategórii "Člověk"
Československá fotografie, 18.06.2015, č. 29, str. 79. ISSN 1804-5200 /ČR/

Redakciou vybraná a publikovaná fotografia v kategórii "Člověk"
Československá fotografie, 23.12.2016, č. 38, str. 76. ISSN 1804-5200 /ČR/

 • Fotografie publikované časopisom PÁN UČITEĽ:

2008 - Publikovaná fotografia na titulke časopisu /portrét/. In. Pán učiteľ, č. 3, roč. 3, str. 1. ISSN 1336-7161 /SR/

2010 - Publikovaná fotografia k autorskému rozhovoru /portrét/. In. Článok s fotografiou: "Osobný finančný plán môžeme prirovnať k rozprávke o troch grošoch". Pán učiteľ, č. 4, roč. 4, str. 24. ISSN 1336-7161 /SR/

2011 - Publikovaná fotografia k autorskému rozhovoru /portrét/. In. Článok s fotografiou: "Kedy sa poistiť a čo poistiť. Má poistenie vôbec význam?Pán učiteľ, č. 6, roč. 4, str. 9. ISSN 1336-7161 /SR/

2011 - Publikovaná fotografia k autorskému článku /portrét/. In. Článok s fotografiou: "Výtvarné umenie ako prostriedok psychohygieny", č. 6, roč. 4, str. 12. ISSN 1336-7161 /SR/

2011 - Publikovaná fotografia k autorskému článku /portrét/. In. Článok s fotografiou: "Človek, ktorý položil základy nového smeru v umení", č. 6, roč. 4, str. 22. ISSN 1336-7161 /SR/

Časopis PÁN UČITEĽ je nezávislé pedagogické periodikum, obsahovo zamerané na vzdelávanie učiteľov materských, základných škôl a rodičov školopovinných detí. Časopis vychádzal s podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR v rokoch 2005 - 2014. Bol distribuovaný na základe ročného predplatného školám a jednotlivcom.

 

KNIHY

Publikovanie dvoch ocenených a dvanástich akceptovaných fotografií v elektronickom katalógu CATALOGUE Salon Ireland vydanom fotoklubom Emerald v Írsku pod záštitou PSA. Strany 25, 33, 124, 134, 141, 153, 164, 202, 214, 225 (15.02.2015). Download: http://www.photoclubemerald.com/main/_site/pdf/download/4/2ND_TREE_COUNTRIES_CIRCUIT_IRELAND_2014.pdf.

Publikovanie dvoch fotografií /portréty/ v knihe: Jalšovský, Frank. "Harmónia sfér". 2011. /Katalóg Franka Jalšovského vydaný pri príležitosti jeho vernisáže na Slovensku. Obsahuje výber jeho diel z rokov 1977 - 2007.

Publikovanie súboru 32 autorských fotografií v knihe i na obálkach /reportážna fotografia, portréty/:
Ďurdiak, Ľuboš. Človek, ktorý položil základy nového smeru v umení. 2011. /Biografická kniha o živote a diele svetovo známeho grafika majstra Franka Jalšovského.

Publikovanie súboru 48 autorských fotografií v knihe i na obálkach /reportážna fotografia, portréty/:
Ďurdiak Ľuboš. "Symbióza v umení. Od brilantnej grafiky k poézii v sochárstve." /Dokumentárna kniha fotografií z výstavy umeleckých diel F.Jalšovského a P.M.Schultza v Prezidentskom paláci v Bratislave/. 2013. Nitra: PSYCHOTREND, elektronická aj printová forma.

 

Agentúra PSYCHOTREND & Discvery Trend

Precestoval som celý svet, a musím uznať, že s takýmto fenoménom sa človek len tak ľahko alebo často zasa nestretne!
Akad. mal. Frank Jalšovský
výtvarník a prezident Discovery Fine Arts Inc.

Unikátnosť konzultácií spočíva v tom, že v pomerne krátkom čase spoznáte možnosti, ktoré Vám dokážu zjednodušiť a skrátiť náročnú cestu za stanoveným cieľom. Investované prostriedky do akýchkoľvek služieb pána Ďurdiaka prinášajú zhodnotenia vo vnútornom postoji ako aj v dosahovaných výsledkoch.
Ing. Marcela Cerulíková
riaditeľka ľudských zdrojov, členka dozornej rady Doprastav, a.s.

Keby mi dnes dal niekto otázku, či odporúčam služby spoločnosti PSYCHOTREND, poviem iba toľko: "Kto neskúsil, neuverí!".
Ing. Pavel Geršl
oblastný manažér spoločnosti Best Consult Group s.r.o.

Ukázalo sa, že už po niekoľkých málo sedeniach si odborný poradca rýchlo získal dôveru a dokázal identifikovať a pochopiť potreby účastníkov poradenstva. Svojim poradenským prístupom prispel k lepšiemu poznaniu ich potenciálu ako aj ich slabších stránok.
Ing. Richard Páleník
riaditeľ pre predaj a služby zákazníkom Telefónica O2 Slovakia, s.r.o.

Ľuboš Ďurdiak je človek s mimoriadnou schopnosťou v pozitívnom zmysle slova vidieť "do človeka". Jeho analyticko - psychologické danosti sú nezvyčajné. Je až neuveriteľné, že celý proces sa "odohrá" za relatívne krátky čas, ale tento čas určite patrí k tým, na ktorý sa nezabúda.
Ing. Milan Jalšovský
riaditeľ obchodného zastúpenia pre SRSCHRACK SECONET AG

Doterajšie skúsenosti s poradenskou a školiacou činnosťou boli úplne iné a originálny prístup PaedDr. Ľ. Ďurdiaka, PhD. dokázal zmeniť názor na poradenstvo aj tých najväčších skeptikov.
Ing. Peter Daubner
riaditeľ obchodného zastúpenia CAPITOL, a.s.

Štýl fotografovania a výsledné fotografie, ktoré som si sama vyskúšala u doktora Ľuboša Ďurdiaka, sú o vystihnutí čŕt osobnosti človeka, jeho duše, je to ako dobrý portrét dobrého maliara. Takéhoto fotografa, ktorý je zároveň aj dobrým psychológom, odporúčam každému.
MUDr. Jana Kelová, CSc.
majiteľka spoločnosti Benevita s.r.o.

Prejsť na:

google.com/+ĽubošĎurdiak

VŠETKY REFERENCIE

My v médiách

Rýchly kontakt

Objednávka

E-poradňa
 

Predvoľby súkromia
Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti

Prihlásenie