eConsulting by Dr. Ľuboš Ďurdiak bez viazanosti | Discovery Core & Strategy Insights

Konzultačné a poradenské služby pre VIP klientov na základe dohody bez viazanosti na paušálne balíky poradenských služieb

Konzultačné a poradenské služby pre VIP klientov na základe dohody bez viazanosti na paušálne balíky poradenských služieb

Službu "eConsulting by Dr. Ďurdiak" tvoria prednostné online názorové analýzy, diskusie a odporúčania formou individualizovaného, hĺbkového a diskrétneho VIP poradenstva.

Podpora a pomoc môže byť zameraná na riešenie osobnostných, komunikačných, krízových a strategických záležitostí v osobnom alebo kariérnom živote. V tejto službe sa spája unikátne know-how, ktoré preveril čas a klienti v poradenskej, podnikateľskej, akademickej a v publikačnej praxi /viac info viď referencie/.

OBSAH SLUŽBY

 1. Vyplnenie vstupného dotazníka
  -> Na začatie dohodnutej spolupráce v rámci služby "eConsulting by Dr. Ľuboš Ďurdiak bez viazanosti" /ďalej len "služba"/ je potrebné vyplniť a odoslať nasledujúci vstupný dotazník. Informácie a otázky v ňom obsiahnuté sú základom pre otvorenie online poradenského rozhovoru a klientom vyplnené odpovede budú tvoriť relevantný podklad pre analýzu a interpretáciu jeho životnej situácie poradcom. 
  -> Vyplnený vstupný dotazník bude odoslaný priamo Dr. Ľubošovi Ďurdiakovi /viac info aj na www.DiscoveryTrend.eu/, ktorý do jedného až dvoch pracovných dní pošle svojmu VIP klientovi správu na jeho e-mailovú adresu spolu so zálohovou faktúrou.

 2. Analýza klientovej situácie a poradenský email
  -> Obsahom tejto poradenskej a konzultačnej služby je analýza klientovej situácie a vyjadrenie sa poradcom k jeho otázkam vo forme poradenského emailu.

 3. Doplňujúce otázky poradcu a odpovede klienta
  -> Súčasťou služby sú v prípade potreby doplňujúce otázky poradcu a odpovede klienta na ne.

 4. Otázky klienta k upresneniu analyzovanej situácie
  -> Po doručení poradenského emailu klientovi, má klient možnosť konzultácie s poradcom formou textového chatu v trvaní do 20 min., kde mu môže v prípade potreby položiť otázky k upresneniu poradcových odpovedí k analyzovanej situácii.
  -> K upresneniu analyzovanej situácie môže klient namiesto chatu položiť doplňujúce otázky poradcovi aj formou emailovej správy. 

 5. Cena
  -> Cena za túto komplexnú poradenskú a konzultačnú službu pre VIP klienta, ktorý nie je viazaný paušálnymi platbami, je 250 €.
  -> Platba je považovaná za zrealizovanú po jej pripísaní na účte poradcu. Následne má klient nárok na vypracovanie analýzy a zodpovedanie otázok, ktoré klient pošle poradcovi prostredníctvom vyplneného dotazníka na tejto stránke.

 6. Možnosti platby
  -> Klient môže počkať po odoslaní dotazníka na vystavenie zálohovej faktúry a následne platbu uskutočniť prevodom.
  -> V prípade potreby rýchleho jednania môže klient po vyplnení dotazníka na tejto stránke platbu uskutočniť priamym vkladom na účet poradcu v Tatra banke s ISBN kódom: SK3511000000002926883694. Daňový doklad bude klientovi doručený spolu s odpoveďmi poradcu na poslané otázky. 
  -> Pohodlný a najrýchlejší spôsob platby a online konzultácie je prostredníctvom online zálohovej faktúry PayPal.Me/LubosDurdiak, kde môže klient poslať stanovenú sumu spolu v rovnakom čase, kedy vyplní dotazník na tejto stránke. Daňový doklad bude klientovi doručený spolu s odpoveďmi poradcu na poslané otázky. 

Vstupný dotazník služby eConsulting by Dr. Ľuboš Ďurdiak pre VIP klientov

V akých oblastiach máte záujem o konzultácie a poradenstvo? /môžete si vybrať viac možností/: *

Ktorá forma online komunikácie Vám vyhovuje najviac? /môžete si vybrať viac možností/: *

UPOZORNENIE!

Požadované položky sú označené hviezdičkou (*).

Vaša požiadavka /objednávka poradenských služieb/ bude správne odoslaná, ak sa po kliknutí na "Odoslať!" zobrazí potvrdenie o úspešnom odoslaní vyplneného formulára. Ak sa toto potvrdenie nezobrazí, je potrebné vrátiť sa do formulára, správne vyplniť všetky požadované polia a znova úvodný dotazník odoslať.

Vaša požiadavka odoslaná prostredníctvom formulára na tejto stránke bude diskrétne spracúvaná Dr. Ľubošom Ďurdiakom. Vyplnenie a odoslanie vstupného dotazníka na tejto stránke je považované za akceptáciu podmienok dodania objednanej služby. Faktúra sa považuje za uhradenú po pripísaní platby na účet poradcu.

Ak nedostanete odpoveď v priebehu dvoch pracovných dní po odoslaní formulára, prosím, pošlite mi správu prostredníctvom našich kontaktných údajov.

Odoslaním elektronickej objednávky udeľujete poskytovateľovi služby v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a zmene niektorých zákonov, zákonom č. 18/2018 Z. z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a GDPR - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov uvedených v objednávke za vyššie uvedeným účelom, a to až do písomného odvolania takéhoto súhlasu. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Odoslaním žiadosti, resp. objednávky súhlasíte s obchodnými podmienkami, s podmienky používania služby, s ochranou osobných údajov a s reklamačnými podmienkami. Všetky údaje sú používané výhradne pre vnútornú potrebu poskytovateľa poradenských služieb a nie sú poskytované tretím osobám.

 

Radíme Vám aj cez médiá

Radíme vám aj cez médiá | LubosDurdiak.sk | E-poradňa

 

Agentúra PSYCHOTREND & Discvery Trend

Precestoval som celý svet, a musím uznať, že s takýmto fenoménom sa človek len tak ľahko alebo často zasa nestretne!
Akad. mal. Frank Jalšovský
výtvarník a prezident Discovery Fine Arts Inc.

Unikátnosť konzultácií spočíva v tom, že v pomerne krátkom čase spoznáte možnosti, ktoré Vám dokážu zjednodušiť a skrátiť náročnú cestu za stanoveným cieľom. Investované prostriedky do akýchkoľvek služieb pána Ďurdiaka prinášajú zhodnotenia vo vnútornom postoji ako aj v dosahovaných výsledkoch.
Ing. Marcela Cerulíková
riaditeľka ľudských zdrojov, členka dozornej rady Doprastav, a.s.

Keby mi dnes dal niekto otázku, či odporúčam služby spoločnosti PSYCHOTREND, poviem iba toľko: "Kto neskúsil, neuverí!".
Ing. Pavel Geršl
oblastný manažér spoločnosti Best Consult Group s.r.o.

Ukázalo sa, že už po niekoľkých málo sedeniach si odborný poradca rýchlo získal dôveru a dokázal identifikovať a pochopiť potreby účastníkov poradenstva. Svojim poradenským prístupom prispel k lepšiemu poznaniu ich potenciálu ako aj ich slabších stránok.
Ing. Richard Páleník
riaditeľ pre predaj a služby zákazníkom Telefónica O2 Slovakia, s.r.o.

Ľuboš Ďurdiak je človek s mimoriadnou schopnosťou v pozitívnom zmysle slova vidieť "do človeka". Jeho analyticko - psychologické danosti sú nezvyčajné. Je až neuveriteľné, že celý proces sa "odohrá" za relatívne krátky čas, ale tento čas určite patrí k tým, na ktorý sa nezabúda.
Ing. Milan Jalšovský
riaditeľ obchodného zastúpenia pre SRSCHRACK SECONET AG

Doterajšie skúsenosti s poradenskou a školiacou činnosťou boli úplne iné a originálny prístup PaedDr. Ľ. Ďurdiaka, PhD. dokázal zmeniť názor na poradenstvo aj tých najväčších skeptikov.
Ing. Peter Daubner
riaditeľ obchodného zastúpenia CAPITOL, a.s.

Štýl fotografovania a výsledné fotografie, ktoré som si sama vyskúšala u doktora Ľuboša Ďurdiaka, sú o vystihnutí čŕt osobnosti človeka, jeho duše, je to ako dobrý portrét dobrého maliara. Takéhoto fotografa, ktorý je zároveň aj dobrým psychológom, odporúčam každému.
MUDr. Jana Kelová, CSc.
majiteľka spoločnosti Benevita s.r.o.

Prejsť na:

google.com/+ĽubošĎurdiak

VŠETKY REFERENCIE

My v médiách

Rýchly kontakt

Objednávka

E-poradňa
 

PARTNERI

Jooble

Prihlásenie

Pri poskytovaní našich služieb nám pomáhajú súbory cookies. Používaním uvedených stránok súhlasíte s obchodnými podmienkami, s podmienkami používania služby a so spracovaním osobných údajov v zmysle aktuálnych nariadení a zákonov. Viac info o cookies a obchodných podmienkach.