Panel používateľa

Sebapoznávanie a terapia fotografiou Dr. Ďurdiaka | Meno Priezvisko | Discovery Core & Strategy Insights

Vitajte na stránkach našej spoločnosti, ktorá sa špecializuje na služby v oblasti formovania a rozvoja osobnosti človeka. Na tejto stránke je uvedený osobnostný dotazník, ktorý obsahuje súbor otázok a výrokov.

Vašou úlohou je prečítať si pozorne každú položku vo formulári dotazníka a napísať, alebo vyznačiť v ňom svoje odpovede a v závere dotazníka nahrať svoj jednoduchý fotoportrét (môže ísť aj o fotografický autoportrét typu selfie s mobilom). Neexistujú správne ani nesprávne odpovede, preto odpovedajte spontánne a pravdivo tak, ako to zodpovedá Vašej individualite.

Po odoslaní Vašich odpovedí bude každá položka vyhodnotená individuálne a to prostredníctvom hĺbkovej personálnej analýzy; dotazník tak nebude spracovaný iba povrchne automatizovaným systémom, ktorý mnohí bežne uplatňujú. Vyhodnotenie bude realizované osobne doktorom Ďurdiakom, ktorý vo svojom prístupe uplatňuje adekvátne odborné vzdelanie z oblasti psychológie a andragogiky, bohaté skúsenosti z poradenskej praxe a špecifické analyticko-intuitívne schopnosti. Vyplnenie dotazníka je predpokladom pre absolvovanie projektu "Sebapoznávanie a terapia fotografiou podľa PaedDr. Ľuboša Ďurdiaka, PhD., AFIAP".

Požadované položky v dotazníku sú označené s hviezdičkou (*). Bližšie informácie k jeho vyplňovaniu nájdete v prípade potreby na konci tejto stránky alebo Vám ich radi poskytneme  prostredníctvom našich kontaktov.

 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::: OSOBNOSTNÝ DOTAZNÍK DR. ĎURDIAKA ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Váš súčasný kariérny stav: *

Ktoré z nasledujúcich slovných pomenovaní sú Vám blízke a preto by ste ich chceli dosiahnuť alebo si ich udržať v živote (vyberte minimálne 3 a maximálne 12 možností): *

Potreby druhých uprednostňujem pred vlastnými: *

Nemám rád, keď ma druhí upozorňujú na moje chyby: *

Ak nemám istotu, že zvládnem určité úlohy, odložím ich na neskôr: *

Ukázať svoje pravé city považujem za dôležité: *

Nesnažím sa ovplyvňovať iných ľudí: *

Skôr než zaujmem stanovisko, snažím sa zistiť, čo si myslia ostatní: *

Rád sa zúčastňujem spoločenských akcií, pretože sa cítim v spoločnosti dobre: *

Nemám problém meniť svoje rozhodnutia: *

Pred tým, ako sa rozhodnem, zvážim všetky hľadiská: *

Nevadí mi, ak mi niekto dáva príkazy a hovorí, čo a ako mám urobiť : *

Stáva sa, že ľudia nerozumejú môjmu konaniu: *

Za každú cenu sa snažím vyhnúť konfliktom: *

Často rozmýšľam, aký dojem robím na druhých : *

Mám pevné názory, ktoré aj vytrvalo presadzujem: *

Všetko, čo začnem, aj dokončím: *

Neočakávané veci ma zvyknú vyviesť z miery: *

Kvôli myšlienkam nemôžem častokrát zaspať: *

Vyhovuje mi nepravidelnosť v práci: *

UPOZORNENIE!

Požadované položky sú označené s hviezdičkou (*).

Pre správne odoslanie tohto dotazníka je dôležité, aby ste ho nezatvárali v inernetovom prehliadači, kým nevyplníte všetky požadované položky a neodošlete ho pomocou políčka "ODOSLAŤ" v závere formulára. V opačnom prípade môžete stratiť odpovede v už vyplnených položkách a neúplný dotazník nám nebude doručený.

Dotazník bude správne odoslaný, ak sa po kliknutí na "Odoslať!" zobrazí potvrdenie o úspešnom odoslaní vyplneného formulára. Ak sa toto potvrdenie nezobrazí, je potrebné vrátiť sa do formulára, správne vyplniť všetky požadované polia a znova dotazník odoslať.

Odoslaním formulára súhlasíte so správou, spracovaním a uchovaním Vašich osobných údajov v informačných systémoch našej spoločnosti PaedDr. Ľuboš Ďurdiak, PhD. - PSYCHOTREND a Discovery Trend s.r.o.. Poskytnutie údajov je dobrovoľné a bez dôsledkov s tým, že tieto údaje budú spracované v zmysle Zák. č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Súhlas je daný na dobu neurčitú, tento je možné kedykoľvek písomne odvolať. Všetky údaje sú používané výhradne pre vnútornú potrebu poskytovateľa poradenských služieb a nie sú poskytované tretím osobám.

V prípade, že si nie ste istý správnym odoslaním dotazníka, pozrite si bližšie inštrukcie k jeho vyplňovaniu.

Agentúra PSYCHOTREND & Discvery Trend

Precestoval som celý svet, a musím uznať, že s takýmto fenoménom sa človek len tak ľahko alebo často zasa nestretne!
Akad. mal. Frank Jalšovský
výtvarník a prezident Discovery Fine Arts Inc.

Unikátnosť konzultácií spočíva v tom, že v pomerne krátkom čase spoznáte možnosti, ktoré Vám dokážu zjednodušiť a skrátiť náročnú cestu za stanoveným cieľom. Investované prostriedky do akýchkoľvek služieb pána Ďurdiaka prinášajú zhodnotenia vo vnútornom postoji ako aj v dosahovaných výsledkoch.
Ing. Marcela Cerulíková
riaditeľka ľudských zdrojov, členka dozornej rady Doprastav, a.s.

Keby mi dnes dal niekto otázku, či odporúčam služby spoločnosti PSYCHOTREND, poviem iba toľko: "Kto neskúsil, neuverí!".
Ing. Pavel Geršl
oblastný manažér spoločnosti Best Consult Group s.r.o.

Ukázalo sa, že už po niekoľkých málo sedeniach si odborný poradca rýchlo získal dôveru a dokázal identifikovať a pochopiť potreby účastníkov poradenstva. Svojim poradenským prístupom prispel k lepšiemu poznaniu ich potenciálu ako aj ich slabších stránok.
Ing. Richard Páleník
riaditeľ pre predaj a služby zákazníkom Telefónica O2 Slovakia, s.r.o.

Ľuboš Ďurdiak je človek s mimoriadnou schopnosťou v pozitívnom zmysle slova vidieť "do človeka". Jeho analyticko - psychologické danosti sú nezvyčajné. Je až neuveriteľné, že celý proces sa "odohrá" za relatívne krátky čas, ale tento čas určite patrí k tým, na ktorý sa nezabúda.
Ing. Milan Jalšovský
riaditeľ obchodného zastúpenia pre SRSCHRACK SECONET AG

Doterajšie skúsenosti s poradenskou a školiacou činnosťou boli úplne iné a originálny prístup PaedDr. Ľ. Ďurdiaka, PhD. dokázal zmeniť názor na poradenstvo aj tých najväčších skeptikov.
Ing. Peter Daubner
riaditeľ obchodného zastúpenia CAPITOL, a.s.

Štýl fotografovania a výsledné fotografie, ktoré som si sama vyskúšala u doktora Ľuboša Ďurdiaka, sú o vystihnutí čŕt osobnosti človeka, jeho duše, je to ako dobrý portrét dobrého maliara. Takéhoto fotografa, ktorý je zároveň aj dobrým psychológom, odporúčam každému.
MUDr. Jana Kelová, CSc.
majiteľka spoločnosti Benevita s.r.o.

Prejsť na:

google.com/+ĽubošĎurdiak

VŠETKY REFERENCIE

My v médiách

Rýchly kontakt

Objednávka

E-poradňa
 

PARTNERI

Jooble

Prihlásenie

Pri poskytovaní našich služieb nám pomáhajú súbory cookies. Používaním uvedených stránok súhlasíte s obchodnými podmienkami, s podmienkami používania služby a so spracovaním osobných údajov v zmysle aktuálnych nariadení a zákonov. Viac info o cookies a obchodných podmienkach.