Panel používateľa

Dotazník zamestnávateľa | DZ-X150 | Psychotrend.sk

Vymedzenie obsahu spolupráce pri vyhľadaní a výbere kandidátov - objednávka služieb X150

Tento dotazník Vám pomôže presnejšie špecifikovať svoje predstavy a požiadavky od kandidátov na Vami obsadzované pracovné miesta. Zárveň je Vašou záväznou objednávkou na personálne poradenské služby od dodávateľa PaedDr. Ľuboša Ďurdiaka, PhD., - PSYCHOTREND, IČO: 37321102, v oblasti vyhľadávania, výberu, posúdenia a odporučenia najvhodnejších kandidátov na požadovanú pracovnú pozíciu. Objednávateľ bol oboznámený s cenníkom poradenských služieb agentúry PSYCHOTREND a s dodávateľom si vzájomne dohodol celkovú sumu za poskytnutie uvedených služieb. Dodávateľ bude objednávateľovi fakturovať služby vo výške dohodnutej celkovej sumy po vyhľadaní, posúdení a odporučení najvhodnejších kandidátov zo všetkých uchádzačov, ktorí prejavia o danú pozíciu záujem. Sme platcom DPH (ak nie ste platcom DPH, po dohode Vám môžeme služby fakturovať prostredníctvom našej partnerskej spoločnosti, ktorá nie je platcom DPH). V dohodnutej sume dodávateľ uskutoční nasledovné úkony:

  • konzultácia (elektronická, telefonická, osobná, podľa potreby) a na jej základe vykonaná analýza potrieb a požiadaviek objednávateľa,
  • cielené vyhľadávanie kandidátov v databáze agentúry a prostredníctvom inzercie,
  • analýza životopisov a motivačných listov kandidátov z hľadiska ich osobnostného rastu a sociálnych zručností,
  • analýza kariérnej dráhy a kompetencií dodaných kandidátov,
  • analýza osobnostných predpokladov kandidátov zastávať danú pracovnú pozíciu z hľadiska ich všeobecných schopností, výkonových vlastností a charakterových predispozícií,
  • posúdenie osobnostného a profesijného profilu každého kandidáta,
  • vyhodnotenie jednotlivých analýz, vylúčenie nevhodných kandidátov a určenie najlepších kandidátov zo skupiny uchádzačov, ktorí prejavia záujem o obsadzovanú pracovnú pozíciu (v prípade dostatočného počtu uchádzačov o danú pozíciu),
  • verbálna informácia o silných a slabých stránkach vybraných kandidátov,
  • odborné spracovanie selekcie a predstavenie najvhodnejších kandidátov Vašej spoločnosti (odovzdanie kontaktných údajov na odporúčaných kandidátov).

 

DOTAZNÍK PRE ZAMESTNÁVATEĽA | ŠPECIFIKÁCIA KANDIDÁTA A PRACOVNEJ POZÍCIE

Informácie o zamestnávateľovi (objednávateľovi)

Profil pracovnej pozície

Náplň práce a špecifické požiadavky pracovnej pozície: *

Forma odmeňovania: *

Výhody ponúkané zamestnávateľom: *

Požiadavky na pracovníka

Vzdelanie: *

Zameranie, odbor vzdelania: *

Práca vhodná: *

Prax v danej oblasti: *

Referencie: *

Práca s PC: *

Vlastné auto: *

Špecifické požiadavky na pracovníka: *

Vyplnením a odoslaním dotazníka súhlasím s podmienkami spolupráce uvedenými v závere tohto formulára a so spracovaním osobných údajov v zmysle zák. č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov: *

UPOZORNENIE!

Požadované položky sú označené hviezdičkou (*).

Vaša požiadavka (objednávka poradenských služieb) bude správne odoslaná, ak sa po kliknutí na "Odoslať!" zobrazí potvrdenie o úspešnom odoslaní vyplneného formulára ("Vaša objednávka bola úspešne odoslaná. Ďakujeme!"). Ak sa toto potvrdenie nezobrazí, je potrebné vrátiť sa do formulára, správne vyplniť všetky požadované polia a znova objednávku odoslať.

Vašu požiadavku odoslanú prostredníctvom tohto formulára považujeme za objednávku našich poradenských služieb. V súlade s ust. § 43 c - § 45 Občianskeho zákonníka Vás upozorňujeme, že doručenie Vašej objednávky na našu e-mailovú adresu považujeme za kúpnu zmluvu so všetkými právami a povinnosťami vyplývajúcimi zo zmluvného vzťahu. Kúpna zmluva bude obojstranne uzavretá akceptovaním Vašej požiadavky z našej strany.

Ak od nás nedostanete potvrdenie Vašej objednávky do dvoch pracovných dní, tak nás spätne kontaktujte na našich uvedených kontaktoch.

Odoslaním objednávky súhlasíte so správou, spracovaním a uchovaním Vašich osobných údajov v informačných systémoch našej spoločnosti PaedDr. Ľuboš Ďurdiak, PhD. - PSYCHOTREND a Discovery Trend s.r.o.. Poskytnutie údajov je dobrovoľné a bez dôsledkov s tým, že tieto údaje budú spracované v zmysle Zák. č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Súhlas je daný na dobu neurčitú, tento je možné kedykoľvek písomne odvolať. Všetky údaje sú používané výhradne pre vnútornú potrebu poskytovateľa poradenských služieb a nie sú poskytované tretím osobám.

Agentúra PSYCHOTREND & Discvery Trend

Precestoval som celý svet, a musím uznať, že s takýmto fenoménom sa človek len tak ľahko alebo často zasa nestretne!
Akad. mal. Frank Jalšovský
výtvarník a prezident Discovery Fine Arts Inc.

Unikátnosť konzultácií spočíva v tom, že v pomerne krátkom čase spoznáte možnosti, ktoré Vám dokážu zjednodušiť a skrátiť náročnú cestu za stanoveným cieľom. Investované prostriedky do akýchkoľvek služieb pána Ďurdiaka prinášajú zhodnotenia vo vnútornom postoji ako aj v dosahovaných výsledkoch.
Ing. Marcela Cerulíková
riaditeľka ľudských zdrojov, členka dozornej rady Doprastav, a.s.

Keby mi dnes dal niekto otázku, či odporúčam služby spoločnosti PSYCHOTREND, poviem iba toľko: "Kto neskúsil, neuverí!".
Ing. Pavel Geršl
oblastný manažér spoločnosti Best Consult Group s.r.o.

Ukázalo sa, že už po niekoľkých málo sedeniach si odborný poradca rýchlo získal dôveru a dokázal identifikovať a pochopiť potreby účastníkov poradenstva. Svojim poradenským prístupom prispel k lepšiemu poznaniu ich potenciálu ako aj ich slabších stránok.
Ing. Richard Páleník
riaditeľ pre predaj a služby zákazníkom Telefónica O2 Slovakia, s.r.o.

Ľuboš Ďurdiak je človek s mimoriadnou schopnosťou v pozitívnom zmysle slova vidieť "do človeka". Jeho analyticko - psychologické danosti sú nezvyčajné. Je až neuveriteľné, že celý proces sa "odohrá" za relatívne krátky čas, ale tento čas určite patrí k tým, na ktorý sa nezabúda.
Ing. Milan Jalšovský
riaditeľ obchodného zastúpenia pre SRSCHRACK SECONET AG

Doterajšie skúsenosti s poradenskou a školiacou činnosťou boli úplne iné a originálny prístup PaedDr. Ľ. Ďurdiaka, PhD. dokázal zmeniť názor na poradenstvo aj tých najväčších skeptikov.
Ing. Peter Daubner
riaditeľ obchodného zastúpenia CAPITOL, a.s.

Štýl fotografovania a výsledné fotografie, ktoré som si sama vyskúšala u doktora Ľuboša Ďurdiaka, sú o vystihnutí čŕt osobnosti človeka, jeho duše, je to ako dobrý portrét dobrého maliara. Takéhoto fotografa, ktorý je zároveň aj dobrým psychológom, odporúčam každému.
MUDr. Jana Kelová, CSc.
majiteľka spoločnosti Benevita s.r.o.

Prejsť na:

google.com/+ĽubošĎurdiak

VŠETKY REFERENCIE

My v médiách

Rýchly kontakt

Objednávka

E-poradňa
 

PARTNERI

Jooble

Prihlásenie

Pri poskytovaní našich služieb nám pomáhajú súbory cookies. Používaním uvedených stránok súhlasíte s obchodnými podmienkami, s podmienkami používania služby a so spracovaním osobných údajov v zmysle aktuálnych nariadení a zákonov. Viac info o cookies a obchodných podmienkach.